Adesh Hospital

Daily Performance Report For :Thu 19 Nov 2020
DeptId01DepartmentGENERAL MEDICINE    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
1416000000663Dr.Bachan Lal Bhardwaj08.00 -16.008.050.00P
2433700000844Dr.Tervinderjit Khurana08.00 -16.008.040.00P
3433900000847Dr.Ashwani Kumar Sharma08.00 -16.008.040.00P
4434100000849Dr.Sumin Kumar08.00 -16.008.000.00P
5434300000851Dr.Abhimanu08.00 -16.008.010.00P
6434500000853Dr.Anuj Jain08.00 -16.008.060.00P
7434700000855Dr.Kanika Narang08.00 -16.008.060.00P
8434800000856Dr.Isha Gupta08.00 -16.008.020.00P
9434900000857Dr.Puneet Kumar08.00 -16.008.010.00P
10435400000862DR.Lalit Kundu08.00 -16.008.070.00P
11453200011114Dr.Preetam Singh08.00 -16.008.030.00P
12453300011115Dr.Pragya08.00 -16.008.060.00P
13448300000973Dr.Ankita Sharma08.00 -16.008.070.00P
14401400000553Dr.Samrat Sohrab Sehgal08.00 -16.008.080.00P
DeptId02DepartmentPEDIATRICS    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
15401800000540Dr.P.D.Sharma08.00 -16.000.000.00L
16426700000774Dr.Supreet Nagpal08.00 -16.008.060.00P
17426800000775Rahul Gandhi08.00 -16.008.030.00P
18436100000868Dr.Ridhi Gupta08.00 -16.008.070.00P
19436300000870DR.Bhawana khurana08.00 -16.008.010.00P
20436400000871Dr.Neeru Saini08.00 -16.008.070.00P
21451800001036Dr.Robinjeet 08.00 -16.008.040.00P
22451000001010Dr.Lovepreet Kamboj08.00 -16.008.070.00P
234512000001012Dr.Harshdeep Guliani08.00 -16.008.060.00P
24451100001011Dr.Swapnil Sidana08.00 -16.008.080.00P
25451300011113Dr.Mohd. Sohaib Hussain08.00 -16.008.080.00P
26445600000846Dr. Javed Choudhary08.00 - 16.008.070.00P
DeptId03DepartmentTB & CHEST    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
27436800000875Dr.Rajinder Kumar Goyal08.00 -16.008.010.00P
28414400000647Dr.Virpal Kaur08.00 -16.008.060.00P
29451900011001Dr. Sanchit Kumar 08.00 -16.008.070.00P
DeptId04DepartmentPSYCHIATRY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
30426000000767Dr.Devanshi08.00 -16.008.050.00P
31445800000858Dr.Rakesh Kumar Singh08.00 -16.008.010.00P
DeptId05DepartmentDERMATOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
32437000000877Dr.Ravi Saini08.00 -16.008.020.00P
33437100000878Dr.Aditi jha08.00 -16.008.020.00P
34450400001004Dr.Abhay08.00 -16.008.010.00P
35453700011119Dr.Astha Arora08.00 -16.008.010.00P
36449300000983Dr.Nitish Jain08.00 -16.008.080.00P
DeptId06DepartmentSURGERY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
37403300000595Col.Dr.Raj Kumar08.00 -16.008.010.00P
38403400000505Dr.Hardeep Singh Gill08.00 -16.008.080.00P
39416200000666Dr.Dinesh08.00 -16.008.040.00P
40432800000835Dr.Karnail Singh08.00 -16.008.000.00P
41446600000930Dr.Karandeep Dang08.00 -16.008.070.00P
42437500000882Dr.Rajiv Gupta08.00 -16.008.040.00P
43437600000883Dr.Rishabh Garg08.00 -16.008.020.00P
44438000000887Dr.Girish Singla08.00 -16.008.030.00P
45438600000893Dr.Rajdeep Kaur08.00 -16.008.040.00P
46450600001006Dr.Anuj Jindal08.00 -16.008.080.00P
47450700001007Dr.Pankaj Gupta08.00 -16.008.040.00P
48450500001005Dr.Rohit Dang08.00 -16.008.040.00P
49451300001013Dr. Bharat Bhushan08.00 -16.008.010.00P
50452700011009Dr.Vivek Viswanathan08.00 -16.008.000.00P
51452100011002Dr. Priyansh08.00 -16.008.080.00P
52450300001003Dr.Vishu Thakur08.00 -16.008.050.00P
53452000011000Dr.Dharminder08.00 -16.008.080.00P
54446400000906Dr.Nikita Gupta08.00 -16.008.030.00P
55452800011110Dr. Sarabjit Singh08.00 -16.008.070.00P
56436700000874Dr.Aarush08.00 -16.00 8.080.00P
57453800011120Dr. Ishan Chanana08.00 -16.008.050.00P
58454100011123Dr. Navnik Singh Bhardwaj08.00 -16.008.050.00P
DeptId07DepartmentORTHOPEDICS    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
59404900000589Dr.Avinash Chander Gupta08.00 -16.008.010.00P
60438800000895Dr.Kulbhushan Gupta08.00 -16.008.040.00P
61438900000896Dr.Sahil Sarwal08.00 -16.008.040.00P
62439000000897Dr.Naveen Mittal08.00 -16.008.020.00P
63439200000899Dr.Jashanmeet Singh08.00 -16.008.070.00P
64450900001009Dr. Anand Jindal08.00 -16.008.070.00P
65453400011116Dr. Rajendra Jangle08.00 -16.008.050.00P
66453500011117Dr.Prabhnoor Singh08.00 -16.008.080.00P
67444700000954Dr.Divya Swami08.00 -16.008.080.00P
68446500000918Dr.Sahil Kalia08.00 -16.008.010.00P
6945140001014Dr.Vivek Sheel Bhatti 08.00 -16.008.060.00P
70450800001008Dr.Gourav Chopra08.00 -16.008.070.00P
DeptId08DepartmentOPTHALMOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
71432500000832Dr.Sukhdayal Shergill08.00 -16.008.020.00P
72449900000999Dr.Robin08.00 -16.008.030.00P
73452300011004Dr.Shagun08.00 -16.008.010.00P
74453100011112Dr.Sana Zaffar08.00 -16.008.000.00P
75451500001015Dr.Saurabh Singh08.00 -16.008.020.00P
764524000011006Dr.Sujit Das08.00 -16.008.040.00P
DeptId09DepartmentENT    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
77432600000833Dr.Gurinderjit Kaur08.00 -16.000.000.00L
78439700000904Dr.Haramrit Singh Kalra08.00 -16.008.040.00P
79453600011118Dr. Vineet Panchal08.00 -16.008.070.00P
80454000011122Dr.Pranshu08.00 -16.008.010.00P
DeptId10DepartmentOBSTETRICS AND GYNECOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
81412800000630Dr.Sushmita Sharma08.00 -16.008.020.00P
82414000000643Dr. Gagan Lata08.00 -16.008.020.00P
83423800000743Dr. Satwant Kaur08.00 -16.008.060.00P
84446000000879DR.Swati Choudhary08.00 -16.008.000.00P
85430500000812Dr.Nidhi Gupta08.00 -16.008.060.00P
86431700000825Dr.Beena08.00 -16.008.050.00P
87440400000911Dr.Veni bedi Mittal08.00 -16.008.050.00P
88440600000913Dr.Parnita Sardana08.00 -16.008.070.00P
89446700000960Dr.Paramjit Kaur08.00 -16.008.070.00P
90452200011003Dr.Harman Walia 08.00 -16.008.070.00P
91441000000917Dr.B.Hari Sudan Kumar08.00 -16.008.030.00P
DeptId11DepartmentANESTHESIOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
92430100000960Dr.Teg kaur08.00 -16.008.040.00P
93407700000555Dr.Veenita Sharma08.00 -16.008.050.00P
94441200000919Dr.Vivek Mittal08.00 -16.008.020.00P
95441300000920Dr.Rohit Kansal08.00 -16.008.050.00P
96441400000921Dr.Vikas Kumar08.00 -16.008.080.00P
97441500000922Dr.DIinesh Kumar Sardana08.00 -16.008.060.00P
98441600000923Dr.HImani Gupta08.00 -16.008.070.00P
99441900000926Dr.Ashish Garg08.00 -16.008.020.00P
100442000000927Dr.Ankur Garg08.00 -16.008.010.00P
101442200000929Dr.Gurpreet Kaur08.00 -16.008.000.00P
102445100000958Dr.Biren Suri08.00 -16.008.040.00P
103451700001017Dr. Bhupesh Atri 08.00 -16.008.060.00P
104451600001016Dr.Ranjeet Singh08.00 -16.008.040.00P
105448000000970Dr.Sagar Sen08.00 -16.008.040.00P
106453900011121Dr. Ambika 08.00 -16.000.000.00L
DeptId12DepartmentRADIO-DIAGNOSIS    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
107432300000830Dr.Prabh Preet Singh08.00 -16.000.000.00L
108442600000933Dr.Salil Singh08.00 -16.008.080.00P
109442700000934Dr.Arun Kumar08.00 -16.008.020.00P
110442800000935Dr.Money Bansal08.00 -16.008.010.00P
111449200000982Dr.Susheel Kumar08.00 -16.008.050.00P
112444500000952Dr.Manish Gulia08.00 -16.008.070.00P
DeptId13DepartmentDENTISTRY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
113419100000696Dr.Komal Meena08.00 -16.008.010.00P
114429600000803Dr.Ritu08.00 -16.008.080.00P
115443100000938DR.Jyoti08.00 -16.008.080.00P
116443200000939Dr.Kanika08.00 -16.008.050.00P
117116900000050Dr. Gyatri Mor 08.00 -16.008.060.00P
DeptId14DepartmentBLOOD BANK    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
118521800001219Dr.Manika Kundra08.00 -16.008.030.00P
DeptId15DepartmentEMERGENCY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
119443400000941Dr.Kesar Singh08.00 -16.008.080.00P
120517500001175Dr.Ketan Gupta08.00 -16.008.040.00P
121450000001000Dr.Rahul08.00 -16.008.020.00P
122452900011111Dr. Himanshu chopra08.00 -16.008.030.00P
123417800000682Dr. Reshem Singh Atwal08.00 -16.008.040.00P
DeptId16DepartmentANATOMY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
124500100001034Poonam08.00 -16.008.000.00P
125500500001032Dr. Tajinder Pal Kaur08.00 -16.008.080.00P
126511300001111Dr.Garima Shivhare08.00 -16.008.030.00P
127512500001125Dr.Mukesh Partap Shah08.00 -16.008.070.00P
128513200001132Dr.Archna Goel08.00 -16.008.010.00P
129409300000604Dr.Nikhil Kumar Pathak08.00 -16.008.060.00P
130528500001285Dr.Lovedeep Singh08.00 -16.008.010.00P
DeptId17DepartmentPHYSIOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
131500800001063Dr. Anupama Kaur08.00 -16.008.010.00P
132522700001227Dr.Suvidha08.00 -16.008.060.00P
133526500001265Dr.Surinder Kaur08.00 -16.008.060.00P
134528700001287Dr.Shaina Puneja08.00 -16.008.080.00P
135529300001293Dr.Shivangi Puri08.00 -16.008.080.00P
13652981298Dr. Sameer Modi08.00 -16.008.050.00P
13752991299Dr. Harmeet Singh08.00 -16.008.050.00P
DeptId18DepartmentBIOCHEMISTRY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
138501600001077Dr.Gurman Preet08.00 -16.008.050.00P
139501900001006Mr. Saurabh Kumar Deo08.00 -16.008.000.00P
140509100001088Neeru Bhaskar08.00 -16.008.070.00P
141524200001242Dr.Ashok kumar Shah08.00 -16.008.030.00P
142524300001243Dr.Sandeep Kumar08.00 -16.008.060.00P
143524400001244DR.Rachit08.00 -16.008.020.00P
144527100001271Dr.Pardeep Kumar08.00 -16.008.070.00P
DeptId19DepartmentPHARMACOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
145502300001082Dr.Naresh Jyoti08.00 -16.008.040.00P
146510000001097Dr.Preeti Garg08.00 -16.008.010.00P
147510100001098Dr.Gurleen Kaur08.00 -16.008.020.00P
148515800001158Dr.Manoj Kumar08.00 -16.008.080.00P
149524700001247DR.Gagandeep kaur08.00 -16.008.030.00P
150529600001296Dr.Pallavi Priya08.00 -16.008.020.00P
DeptId20DepartmentPATHOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
151444300000950Dr. Ashwani Mahajan08.00 -16.008.040.00P
152509000001087Dr.Sandhya Panjeta08.00 -16.008.070.00P
153516300001163Dr. Nisha Sharma08.00 -16.008.030.00P
154518100001181Dr.Samriddhi Sood08.00 -16.008.070.00P
155521700001218Dr.Vidhi08.00 -16.008.030.00P
156523000001230Dr.Neha Sood08.00 -16.008.040.00P
157523700001237Dr.Nasib Chand08.00 -16.008.040.00P
158529100001291Dr. Nishil Gupta08.00 -16.008.080.00P
159528900001289Dr.Vaibhav Chaddha08.00 -16.008.040.00P
160528800001288Dr.Kanchan Saini Bhardwaj08.00 -16.008.040.00P
DeptId21DepartmentMICROBIOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
161510600001103Dr.Vanita08.00 -16.008.040.00P
162519300001193Dr.Mahenaz Khan09.00 - 16.008.050.00P
163523300001233Dr.Swati Mittal09.00 - 16.008.020.00P
164525100001251Dr.Awadesh kumar Agarawal08.00 -16.008.050.00P
165525400001254Dr.Arjun Chawla08.00 -16.008.070.00P
166518600001186Manju08.00 -16.008.040.00P
167520900001209DR. Shikha jain09.00 - 16.008.010.00P
DeptId22DepartmentFORENSIC MEDICINE    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
168515700001157Dr.Surinder Singh Oberoi08.00 -16.008.020.00P
169526300001263Dr.Harpreet Singh08.00 -16.008.020.00P
170525500001255Dr.Dalbir Singh08.00 -16.008.060.00P
171529200001292Dr.Sachin Goyal08.00 -16.008.040.00P
DeptId23DepartmentCOMMUNITY MEDICINE    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
172503500001015Dr. Narotam Samdarshi08.00 -16.008.010.00P
173512700001127Dr.Amrit Virk08.00 -16.008.000.00P
174515200001152Dr.Parmal Singh08.00 -16.008.040.00P
175515500001155Dr.Vikrant08.00 -16.008.080.00P
176518900001189Ranu Rawat08.00 -16.008.020.00P
177519200001192Dr.Virender Singh08.00 -16.008.080.00P
178521100001212Dr.H.S.Chauhan08.00 -16.008.060.00P
179526000001260Dr.Deepesh Kumar08.00 -16.008.040.00P
180527400001274Dr.Nikhil Chahal08.00 -16.008.060.00P
181527500001275Dr.Ankit Yadav08.00 -16.008.020.00P
182529000001290Dr.Seerat Narula08.00 -16.008.070.00P
183529500001295Dr.Rajat Srivastva 08.00 -16.008.020.00P
Attendance Abbreviations Codes Used
  • P : (Present)
  • A : (Absent)
  • L : (Leave)
  • CL : (Casual Leave)
  • ML : (Medical Leave)
  • HI (Home Isolation Due to Covid)
  • WH (Work From Home)