Adesh Hospital

Daily Performance Report For: Sat 12 June 2021
 01DepartmentGENERAL MEDICINE    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
1416000000663Dr.Bachan Lal Bhardwaj08.00 -16.008.060.00P
2433700000844Dr.Tervinderjit Khurana08.00 -16.008.070.00P
3470300011191Dr.Ashok Sharma08.00 -16.008.060.00P
4434100000849Dr.Sumin Kumar08.00 -16.008.000.00P
5434300000851Dr.Abhimanu08.00 -16.008.060.00P
6434500000853Dr.Anuj Jain08.00 -16.008.020.00P
7434700000855Dr.Kanika Narang08.00 -16.008.050.00P
8434800000856Dr.Isha Gupta08.00 -16.008.000.00P
9457000011044Dr.Ajay Mittal08.00 -16.008.070.00P
10457200011046Dr.Santokh Singh08.00 -16.008.000.00P
11465700011145Dr.Ravi Kant08.00 -16.008.000.00P
12401400000553Dr.Samrat Sohrab Sehgal08.00 -16.008.010.00P
13465600011144Dr.Harsh Bala08.00 -16.008.040.00P
14456400011015Dr.Khushvinder Sherry08.00 -16.008.070.00P
15448300000973Dr.Ankita Sharma08.00 -16.008.040.00P
16472600011214Dr.Akash Rai 08.00 -16.008.040.00P
17472800011216Dr.Rohit Kumar08.00 -16.008.070.00P
18471600011204Dr.Rakesh Ranjan08.00 -16.008.010.00P
194718000110206Dr.Nikhil Jain 08.00 -16.008.080.00P
20457500011049Dr.Sauravh Kuvera08.00 -16.008.080.00P
21457600011050Dr. Neha Bansal08.00 -16.008.080.00P
22457700011051Dr.Abhishek Mittal08.00 -16.008.070.00P
23457800011052Dr.Aakash Garg08.00 -16.008.060.00P
24457900011053Dr.Neha Airon08.00 -16.008.040.00P
25458100011055Dr.Kasish Bansal08.00 -16.008.040.00P
26458200011056Dr.Mehak Sikka08.00 -16.008.020.00P
27472900011217Dr.Ishan Misra08.00 -16.008.020.00P
28458400011058Dr.Hemant08.00 -16.008.060.00P
29458500011059Dr.Amrit Sunda08.00 -16.008.030.00P
30458600011060Dr.Ramandeep Kaur08.00 -16.008.010.00P
31470400011192Dr.Priya Sharma08.00 -16.008.000.00P
32458800011062Dr.Vishal Goyal08.00 -16.008.000.00P
33435800000865Dr.Karan Bhatnagar08.00 -16.008.050.00P
34457400011048Dr.Chhaminder Singh08.00 -16.008.030.00P
35444400000957Dr.Parveen Gupta08.00 -16.008.070.00P
36458900011063Dr. Lalit Kumar 08.00 -16.000.000.00L
37459000011064Dr.Ashish Garg 08.00 -16.008.080.00P
38473000011218Dr.Shanya jain08.00 -16.008.070.00P
39470100011189Dr.Harman Walia 08.00 -16.008.010.00P
DeptId02DepartmentPEDIATRICS    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
40401800000540Dr.P.D.Sharma08.00 -16.008.070.00P
41426700000774Dr.Supreet Nagpal08.00 -16.008.000.00P
42426800000775Rahul Gandhi08.00 -16.008.060.00P
43436100000868Dr.Ridhi Gupta08.00 -16.008.010.00P
44465800011146Dr.Manu Sharma08.00 -16.008.010.00P
45436400000871Dr.Neeru Saini08.00 -16.008.020.00P
46466300011151Dr.Sahalmajid08.00 -16.008.040.00P
47470500011193Dr.Kandla 08.00 -16.008.050.00P
48466700011155Dr.Mohit Singla 08.00 -16.008.060.00P
49466500011153Dr.Amit Kumar Yadav 08.00 -16.008.020.00P
50471700011205Dr.Bhawna Khurana08.00 -16.008.040.00P
51466200011150Dr.Gitika08.00 -16.008.070.00P
52456300011013Dr.Mohd. Sohaib Hussain08.00 16.008.000.00P
53445600000846Dr. Javed Choudhary08.00 - 16.008.020.00P
54466000011148Dr.Siddharth Malik08.00 -16.008.070.00P
55465900011147Dr.Parbhjeet Kaur08.00 -16.008.050.00P
56466100011149Dr.Daizy Bansal08.00 -16.008.060.00P
 03DepartmentRESPIRATORY MEDICINE    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
57456600011016Dr.Nitin Tangri08.00 -16.008.010.00P
58414400000647Dr.Virpal Kaur08.00 -16.008.050.00P
59464400011132Dr.Dinesh mehta08.00 -16.008.040.00P
60456200011041Dr. Aparjot Singh08.00 -16.008.020.00P
61451900011001Dr. Sanchit Kumar 08.00 -16.008.010.00P
62466800011156Dr.Sumit Sharma08.00 -16.008.080.00P
DeptId04DepartmentPSYCHIATRY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
63426000000767Dr.Devanshi08.00 -16.000.000.00L
64445800000858Dr.Rakesh Kumar Singh08.00 -16.008.000.00P
65473800011226Dr.Damanjit Kaur 08.00 -16.008.010.00P
66464600011134Dr.Atul Bhanu 08.00 -16.008.040.00P
67456000011038Dr. Abhishek Kumar08.00 -16.008.080.00P
68466900011157Dr.Nany Puri08.00 -16.008.010.00P
DeptId05DepartmentDERMATOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
69470600011194Dr.Kavita Poonia08.00 -16.008.040.00P
70471300011201Dr.Inder Pal Singh08.00 -16.008.040.00P
71470700011195Dr.Harmandeep kaur08.00 -16.008.010.00P
72464700011135Dr.Jatindra Singh Bist08.00 -16.008.040.00P
73464800011136Dr.Haranchal Kaur08.00 -16.008.030.00P
74473100011219Dr.Sarita Gupta08.00 -16.008.030.00P
DeptId06DepartmentSURGERY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
75459500011069Dr.Ankush Sarwal08.00 -16.008.060.00P
76403400000505Dr.Hardeep Singh Gill 08.00 -16.000.000.00CL
77416200000666Dr.Dinesh08.00 -16.008.060.00P
78432800000835Dr.Karnail Singh08.00 -16.000.000.00L
79459600011070Dr.Sumesh kumar Garg08.00 -16.008.070.00P
80459700011071Dr.Yogesh Kumar Yashaswi08.00 -16.008.020.00P
81467500011163Dr.Sachin kumar 08.00 -16.008.000.00P
82438000000887Dr.Girish Singla08.00 -16.008.080.00P
83438600000893Dr.Rajdeep Kaur08.00 -16.008.060.00P
84459800011072Dr.Ajay Kumar Aggarwal08.00 -16.008.030.00P
85459900011073Dr.Girdhar Gopal08.00 -16.008.040.00P
86450500001005Dr.Rohit Dang08.00 -16.008.050.00P
87452700011009Dr.Vivek Viswanathan08.00 -16.008.010.00P
88453800011120Dr. Ishan Chanana 08.00 -16.008.030.00P
89467600011164Dr. Dev Saini 08.00 -16.008.060.00P
90453100011030Dr. Uday Singh Dadwal08.00 -16.008.060.00P
91460100011075Dr.Arashdeep Singh08.00 -16.008.080.00P
924602000011076Dr.Shubham Gupta08.00 -16.008.080.00P
93436700000874Dr.Aarush08.00 -16.00 8.030.00P
94452800011110Dr. Sarabjit Singh08.00 -16.008.010.00P
95471000011198Dr.Ramesh Kumar 08.00 -16.008.010.00P
96467200011160Dr.Rajiv Gupta08.00 -16.008.050.00P
97467300011161Dr.Gagandeep Sharma08.00 -16.008.050.00P
98467400011162Dr.Shanya Khan 08.00 -16.008.050.00P
99474000011228DrJaskaran Singh dhaliwal08.00 -16.008.030.00P
100474100011229Dr.Frankie08.00 -16.008.030.00P
101474200011230Dr.Sunil Kumar Sampley 08.00 -16.008.060.00P
102473300011221Dr.Ranjit Singh Rana08.00 -16.008.070.00P
103474800011236Dr.Parveez Ahmad Malik08.00 -16.008.010.00P
104474900011237Dr.Ankit Juneja08.00 -16.008.040.00P
105459200011066Dr.Sanjeev Kumar Chhabra08.00 -16.008.010.00P
106459300011067Dr.Sanjay Kumar Chouhan08.00 -16.008.050.00P
107459400011068Dr.Puneet Kumar08.00 -16.008.050.00P
108460600011080Dr.Gagandeep Singh Sandhu 08.00 -16.008.000.00P
109454700011026Dr.Sourav Gupta 08.00 -16.008.080.00P
110467000011158Dr.Ekta08.00 -16.008.060.00P
DeptId07DepartmentORTHOPEDICS    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
111404900000589Dr.Avinash Chander Gupta08.00 -16.008.000.00P
112438800000895Dr.Kulbhushan Gupta08.00 -16.008.070.00P
113438900000896Dr.Sahil Sarwal08.00 -16.008.070.00P
114460800011082Dr.Arvinder Singh08.00 -16.008.010.00P
115439200000899Dr.Jashanmeet Singh08.00 -16.008.030.00P
116450900001009Dr. Anand Jindal08.00 -16.008.080.00P
117467700011165Dr.Sitender 08.00 -16.008.050.00P
118467800011166Dr.Bagtharia Priyanka08.00 -16.008.050.00P
119461300011087Dr.Rishabh Saini08.00 -16.008.000.00P
120461400011088Dr.Mahinder Meena08.00 -16.008.050.00P
121467900011167Dr.Sahil Dureja08.00 -16.008.010.00P
122468000011168Dr.Gurtej Andeep Singh swich 08.00 -16.008.030.00P
123461700011091Dr.Ankush Dhall 08.00 -16.008.080.00P
124468100011169Dr.Deepak08.00 -16.008.030.00P
125468200011170Dr.Harjeet Mandhan08.00 -16.008.060.00P
126474500011233Dr.Rohit Singla08.00 -16.008.080.00P
127471500011203Dr.Bharat Sharma08.00 -16.008.010.00P
128471100011199Dr.Prince08.00 -16.008.050.00P
129453400011116Dr. Rajendra Jangle08.00 -16.008.030.00P
130460900011083Dr.Mool Chand Saini08.00 -16.008.000.00P
131461000011084Dr.Varun Goel08.00 -16.008.060.00P
132468300011171Dr.Sahil Saini08.00 -16.008.000.00P
133446500000918Dr.Sahil Kalia08.00 -16.008.050.00P
134461100011085Dr.Robin Bohat08.00 -16.008.070.00P
135468400011172Dr.Gagan Arora 08.00 -16.008.020.00P
136453500011117Dr.Prabhnoor Singh Hayer 08.00 -16.008.010.00P
DeptId08DepartmentOPTHALMOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
137432500000832Dr.Sukhdayal Shergill08.00 -16.000.000.00L
138464900011137Dr.Gursatinder Singh08.00 -16.008.000.00P
139453100011112Dr.Sana Zaffar08.00 -16.008.080.00P
140465000011138Dr.Jasleen Kaur08.00 -16.008.010.00P
141468800011176Dr.Sukhman Jot Singh Sandhu 08.00 -16.008.060.00P
1424524000011006Dr.Sujit Das08.00 -16.008.010.00P
143473400011222Dr.Preet Kanwar Singh Sodhi08.00 -16.008.070.00P
144473500011223Dr.Preeti Chopra08.00 -16.000.000.00L
 09DepartmentOTO-RHINOLARYNGOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
145432600000833Dr.Gurinderjit Kaur08.00 -16.000.000.00L
146465100011139Dr.S.P Gulati08.00 -16.008.050.00P
147454000011122Dr.Pranshu08.00 -16.008.020.00P
148468600011174Dr.Gurpreet Singh Bhambra08.00 -16.008.060.00P
149468700011175Dr.Prinoor Singh Gill08.00 -16.008.010.00P
150453600011118Dr. Vineet Panchal08.00 -16.008.020.00P
151468500011173Dr.B.S.Sohal 08.00 -16.008.040.00P
DeptId10DepartmentOBSTETRICS AND GYNECOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
152412800000630Dr.Sushmita Sharma08.00 -16.008.080.00P
153414000000643Dr. Gagan Lata08.00 -16.008.070.00P
154423800000743Dr. Satwant Kaur08.00 -16.000.000.00EL
155446000000879DR.Swati Choudhary08.00 -16.008.050.00P
156430500000812Dr.Nidhi Gupta08.00 -16.008.080.00P
157431700000825Dr.Beena08.00 -16.000.000.00L
158440400000911Dr.Veni bedi Mittal08.00 -16.008.070.00P
159468900011177Dr.Navjot Kaur Hans08.00 -16.008.060.00P
160462800011102Dr.Surinder kaur Gambhir08.00 -16.008.070.00P
161446700000960Dr.Paramjit Kaur08.00 -16.008.060.00P
162469300011181Dr.Chandni 08.00 -16.008.080.00P
163471200011200Dr.Divya Sarswat08.00 -16.008.000.00P
164462700011101Dr.Sanklpa Chaitanya suryawanshi08.00 -16.008.050.00P
165455500011034Dr.Ankita Sharma08.00 -16.008.040.00P
166462900011103Dr.Nidhi Sharma08.00 -16.008.040.00P
167463000011104Dr.Harpreet Kaur08.00 -16.008.050.00P
168463100011105Dr.Gitika Sharma08.00 -16.008.020.00P
169462400011098Dr.Shikha Sardana08.00 -16.008.070.00P
170469000011178Dr.Rupinder Kaur08.00 -16.008.000.00P
171462200011096Dr.Shweta Bhayana 08.00 -16.008.050.00P
172469200011180Dr.Kavita Chhabra 08.00 -16.008.020.00P
173462500011099Dr. Ramneet Singh Bajwa 08.00 -16.008.050.00P
174469100011179Dr.Seerat08.00 -16.008.040.00P
DeptId11DepartmentANESTHESIOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
175463200011106Dr.V.k.Sharma08.00 -16.008.010.00P
176407700000555Dr.Veenita Sharma08.00 -16.008.030.00P
177441200000919Dr.Vivek Mittal08.00 -16.008.080.00P
178441300000920Dr.Rohit Kansal08.00 -16.008.010.00P
179441400000921Dr.Vikas Kumar08.00 -16.008.010.00P
180441500000922Dr.Dinesh Kumar Sardana08.00 -16.008.030.00P
181463300011107Dr.Gaurav Singh Tomer08.00 -16.008.030.00P
182441900000926Dr.Ashish Garg08.00 -16.008.010.00P
183442000000927Dr.Ankur Garg08.00 -16.008.040.00P
18446340001108Dr.Amit Bansal08.00 -16.008.060.00P
185463500011109Dr.Satyavir Singh Nain08.00 -16.008.070.00P
186463600011124Dr.Ravi Parkash Choudhary08.00 -16.008.060.00P
187463700011125Dr.Nitika Sarwal08.00 -16.008.050.00P
188463800011126Dr.kamal Bagdi08.00 -16.008.000.00P
189455200011030Dr.LT.Gen.(dr)Navdeep Singh LAMBA08.00 -16.008.040.00P
19046410011129Dr.Piyush Bindal 08.00 -16.008.030.00P
19146390011127Dr.Shruti Rajpal08.00 -16.008.010.00P
192470000011188Dr.Devasish vats 08.00 -16.008.070.00P
193469500011183Dr.Sanjiv Saini 08.00 -16.008.000.00P
194474600011234Dr.Priyanka Mittal 08.00 -16.008.060.00P
195474700011235Dr.Navdeep Kaur08.00 -16.008.030.00P
196474300011231Dr.Parul Narula08.00 -16.008.060.00P
197451700001017Dr. Bhupesh Atri 08.00 -16.008.020.00P
198451600001016Dr.Ranjeet Singh08.00 -16.008.030.00P
199469900011187Dr.Sumit08.00 -16.008.000.00P
200453900011121Dr. Ambika 08.00 -16.008.000.00P
201445100000958Dr.Biren Suri08.00 -16.008.080.00P
202464300011131Dr.Yudhvir Singh Sandhu08.00 -16.008.020.00P
DeptId12DepartmentRADIO-DIAGNOSIS    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
203432300000830Dr.Prabh Preet Singh08.00 -16.008.050.00P
204442600000933Dr.Salil Singh08.00 -16.008.060.00P
205442800000935Dr.Money Bansal08.00 -16.008.020.00P
206465300011141Dr.Nitin Goyal08.00 -16.008.020.00P
207465400011142Dr.Pawan Rao Yalamanchalli08.00 -16.008.030.00P
208444500000952Dr.Manish Gulia08.00 -16.008.020.00P
209454500011025Dr.Abhishek Aggarwal08.00 -16.008.060.00P
210474400011232Dr.Amit Bansal08.00 -16.008.050.00P
211471900011207Dr.Yogesh Garg 08.00 -16.008.050.00P
212473900011227Dr. Aseem Kaushal 08.00 -16.008.080.00P
213465500011143Dr.Vikas Deswal08.00 -16.008.030.00P
DeptId13DepartmentDENTISTRY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
214429600000803Dr.Ritu08.00 -16.008.010.00P
215443100000938DR.Jyoti08.00 -16.008.000.00P
216473600011224Dr.Pankaj Khurana08.00 -16.008.080.00P
217473700011225Dr. Sanjay 08.00 -16.008.060.00P
218469800011186Dr.Ginnia Bhayna08.00 -16.008.050.00P
219116900000050Dr. Gyatri Mor 08.00 -16.000.000.00ML
DeptId15DepartmentEMERGENCY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
220443400000941Dr.Kesar Singh08.00 -16.008.050.00P
221475000011238Dr. Navdeep Singh08.00 -16.008.050.00P
222417800000682Dr. Reshem Singh Atwal08.00 -16.008.010.00P
223464200011130Dr.Jimmy08.00 -16.008.080.00P
DeptId16DepartmentANATOMY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
224500100001034Dr.Poonam08.00 -16.008.050.00P
225500500001032Dr. Tajinder Pal Kaur08.00 -16.008.070.00P
226511300001111Dr.Garima Shivhare08.00 -16.000.000.00VL
227512500001125Dr.Mukesh Partap Shah08.00 -16.008.010.00P
228513200001132Dr.Archna Goel08.00 -16.000.000.00VL
229409300000604Dr.Nikhil Kumar Pathak08.00 -16.008.030.00P
23053250001326Dr.Priansh08.00 -16.008.040.00P
DeptId17DepartmentPHYSIOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
231500800001063Dr. Anupama Kaur08.00 -16.000.000.00VL
232522700001227Dr.Suvidha08.00 -16.000.000.00VL
233529800001298Dr. Sameer Modi08.00 -16.008.050.00P
2344619000011093Dr.Parkeet 08.00 -16.008.040.00P
235530100001302Dr. Harmeet Singh08.00 -16.000.000.00VL
236530300001304Dr.Manjinder Singh08.00 -16.008.020.00P
237528700001287Dr.Shaina Puneja08.00 -16.008.030.00P
23853410001342Dr.Dhruv Airon 08.00 -16.008.060.00P
23953420001343Dr.Movil Gupta08.00 -16.008.050.00P
DeptId18DepartmentBIOCHEMISTRY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
240501600001077Dr.Gurman Preet08.00 -16.008.050.00P
241501900001006Mr. Saurabh Kumar Deo08.00 -16.008.030.00P
242509100001088Dr. Neeru Bhaskar08.00 -16.008.010.00P
243524200001242Dr.Ashok kumar Shah08.00 -16.008.030.00P
244524300001243Dr.Sandeep Kumar08.00 -16.008.010.00P
245524400001244DR.Rachit08.00 -16.008.060.00P
246530500001306Dr.Rahul Ahuja08.00 -16.008.020.00P
247530000001301Dr.Priyanka Tangri08.00 -16.008.080.00P
DeptId19DepartmentPHARMACOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
248502300001082Dr.Naresh Jyoti08.00 -16.008.000.00P
249510000001097Dr.Preeti Garg08.00 -16.008.050.00P
250510100001098Dr.Gurleen Kaur08.00 -16.008.040.00P
251515800001158Dr.Manoj Kumar08.00 -16.008.060.00P
252530600001307DR.Nipun Rai Saini08.00 -16.008.070.00P
253530700001308Dr.Kamaljit Kohli08.00 -16.008.040.00P
254532600001327Dr.Akshay Brar08.00 -16.008.040.00P
DeptId20DepartmentPATHOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
255530900001310Dr. Nidhi Jain08.00 -16.008.050.00P
256509000001087Dr.Sandhya Panjeta08.00 -16.008.070.00P
257516300001163Dr. Nisha Sharma08.00 -16.008.080.00P
258518100001181Dr.Samriddhi Sood08.00 -16.008.070.00P
259531000001311Dr.Isha Aggarwal08.00 -16.008.080.00P
260523000001230Dr.Neha Sood08.00 -16.008.030.00P
261523700001237Dr.Nasib Chand08.00 -16.008.050.00P
262534600001347Dr.Shalini Rana08.00 -16.008.070.00P
263521800001219Dr. Manika Kundra08.00 -16.008.080.00P
264528800001288Dr.Kanchan Saini Bhardwaj08.00 -16.008.000.00P
265531100001312Dr.Richa08.00 -16.008.020.00P
266532900001330Dr.Himanshu08.00 -16.008.070.00P
267531400001315Dr.Ikshit Singh08.00 -16.008.080.00P
26852170001218Dr.Vidhi Sharma08.00 -16.008.060.00P
269533000001331Dr.Richa Sharma08.00 -16.008.040.00P
270533300001334Dr.Sharav Mittal 08.00 -16.008.040.00P
271533400001335Dr.Nikita08.00 -16.008.020.00P
27253270001328Dr.Shruti Mittal08.00 -16.008.030.00P
DeptId21DepartmentMICROBIOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
273510600001103Dr.Vanita08.00 -16.000.000.00CL
274519300001193Dr.Mahenaz Khan09.00 - 16.008.010.00P
275523300001233Dr.Swati Mittal09.00 - 16.008.080.00P
276534300001344Dr.Aditi Sharma08.00 -16.008.050.00P
277531700001318Dr.Jasjit Kaur Kaushal08.00 -16.008.020.00P
278518600001186Dr.Manju08.00 -16.008.010.00P
279529900001300Dr.K.C.Ratish09.00 - 16.008.020.00P
280455300011031Dr.Ashwani Manhas08.00 -16.008.000.00P
281533200001333Dr. Sawan Chugh08.00 -16.008.000.00P
DeptId22DepartmentFORENSIC MEDICINE    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
282515700001157Dr.Surinder Singh Oberoi08.00 -16.008.020.00P
283526300001263Dr.Harpreet Singh08.00 -16.008.040.00P
284525500001255Dr.Dalbir Singh08.00 -16.008.000.00P
285531200001313Dr. Pardeep Singh Gahlyan 08.00 -16.008.030.00P
286531800001319Dr.Lakshya Goyal08.00 -16.008.010.00P
287534500001346Dr. Sumit Sharma08.00 -16.008.080.00P
DeptId23DepartmentCOMMUNITY MEDICINE    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
288503500001015Dr. Narotam Samdarshi08.00 -16.008.020.00P
289512700001127Dr.Amrit Virk08.00 -16.008.080.00P
290515200001152Dr.Parmal Singh08.00 -16.008.010.00P
291515500001155Dr.Vikrant08.00 -16.008.060.00P
292521400001254Dr.Arjun Chawla08.00 -16.008.030.00P
293518900001189Dr.Ranu Rawat08.00 -16.008.020.00P
294519200001192Dr.Virender Singh08.00 -16.008.050.00P
295521100001212Dr.H.S.Chauhan08.00 -16.008.020.00P
296532200001323Dr.Shubham Sharma08.00 -16.008.080.00P
297532300001324Dr.Venu Prashar08.00 -16.008.050.00P
298532400001325Dr.Divya Swami08.00 -16.008.000.00P
29953440001345Dr.Aanchal08.00 -16.008.010.00P
300534800001349Dr.Ashutosh 08.00 -16.008.080.00P
Attendance Abbreviations Codes Used
  • P : (Present)
  • A : (Absent)
  • L : (Leave)
  • CL : (Casual Leave)
  • ML : (Medical Leave)
  • HI (Home Isolation Due to Covid)
  • WH (Work From Home)