Adesh Hospital

Daily Performance Report For: Sat 23 Oct 2021
 01DepartmentGENERAL MEDICINE    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
1416000000663Dr.Bachan Lal Bhardwaj08.00 -16.008.000.00P
2433700000844Dr.Tervinderjit Khurana08.00 -16.008.040.00P
3470300011191Dr.Ashok Sharma08.00 -16.008.060.00P
4434100000849Dr.Sumin Kumar08.00 -16.008.000.00P
5434300000851Dr.Abhimanu08.00 -16.008.040.00P
6434500000853Dr.Anuj Jain08.00 -16.008.020.00P
7434700000855Dr.Kanika Narang08.00 -16.008.060.00P
8434800000856Dr.Isha Gupta08.00 -16.008.040.00P
9457000011044Dr.Ajay Mittal08.00 -16.008.070.00P
10471600011204Dr.Rakesh Ranjan08.00 -16.008.070.00P
11479800011288Dr.Neeraj Saini 08.00 -16.008.030.00P
12458400011058Dr.Hemant08.00 -16.008.030.00P
13477100011261Dr.Yashlesh Tyagi08.00 -16.008.040.00P
14458600011060Dr.Ramandeep Kaur08.00 -16.008.040.00P
15470400011192Dr.Priya Sharma08.00 -16.008.010.00P
16458800011062Dr.Vishal Goyal08.00 -16.008.050.00P
17457400011048Dr.Chhaminder Singh08.00 -16.008.010.00P
18458900011063Dr. Lalit Kumar 08.00 -16.008.000.00P
19477000011260Dr.Varun 08.00 -16.008.080.00P
20473000011218Dr.Shanya jain08.00 -16.008.010.00P
21457500011049Dr.Sauravh Kuvera08.00 -16.008.010.00P
22457600011050Dr. Neha Bansal08.00 -16.008.080.00P
23457700011051Dr.Abhishek Mittal08.00 -16.008.020.00P
24476200011250Dr.Guntas Singh Gill08.00 -16.008.030.00P
25457900011053Dr.Neha Airon08.00 -16.008.080.00P
26477200011262Dr.Kapil Chawla08.00 -16.008.000.00P
27470100011189Dr.Harman Walia 08.00 -16.008.070.00P
28465700011145Dr.Ravi Kant08.00 -16.008.080.00P
29401400000553Dr.Samrat Sohrab Sehgal08.00 -16.008.080.00P
30465600011144Dr.Harsh Bala08.00 -16.008.050.00P
31478200011272Dr.Sahil Sharma08.00 -16.008.080.00P
32457200011046Dr.Santokh Singh08.00 -16.008.080.00P
DeptId02DepartmentPEDIATRICS    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
33426700000774Dr.Supreet Nagpal08.00 -16.008.030.00P
34426800000775Rahul Gandhi08.00 -16.008.000.00P
35476400011252Dr. Abhishek bhambi08.00 -16.008.030.00P
36479900011289Dr.Gaouri08.00 -16.008.000.00P
37436400000871Dr.Neeru Saini08.00 -16.008.050.00P
38466300011151Dr.Sahalmajid08.00 -16.008.050.00P
39481100011301Dr.Himanshi Joshi 08.00 -16.008.020.00P
40466700011155Dr.Mohit Singla 08.00 -16.008.000.00P
41481000011300Dr. Pallavi Roy 08.00 -16.008.040.00P
42480000011290Dr. Sukhdev Rathore 08.00 -16.008.070.00P
43480200011292Dr.Bhajraj08.00 -16.008.080.00P
44480100011291Dr.Sumita Manohari08.00 16.008.050.00P
45445600000846Dr. Javed Choudhary08.00 - 16.008.070.00P
46466000011148Dr.Siddharth Malik08.00 -16.008.070.00P
47466100011149Dr.Daizy Bansal08.00 -16.008.070.00P
48478300011273Dr.Ashwani Kumar Sood 08.00 -16.008.050.00P
49471700011205Dr.Bhawna Khurana08.00 -16.008.070.00P
50466800011156Dr.Sumit Sharma08.00 -16.008.080.00P
 03DepartmentRESPIRATORY MEDICINE    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
51456600011016Dr.Nitin Tangri08.00 -16.008.010.00P
52414400000647Dr.Virpal Kaur08.00 -16.008.000.00P
53464400011132Dr.Dinesh mehta08.00 -16.008.040.00P
54456200011041Dr. Aparjot Singh08.00 -16.008.030.00P
55480300011293Dr. Siddarth Singh08.00 -16.008.020.00P
56451900011001Dr. Sanchit Kumar 08.00 -16.008.070.00P
DeptId04DepartmentPSYCHIATRY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
57426000000767Dr.Devanshi08.00 -16.008.060.00P
58464600011134Dr.Atul Bhanu 08.00 -16.008.030.00P
59456000011038Dr. Abhishek Kumar08.00 -16.008.080.00P
60445800000858Dr.Rakesh Kumar Singh08.00 -16.008.060.00P
61473800011226Dr.Damanjit Kaur 08.00 -16.008.020.00P
DeptId05DepartmentDERMATOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
62470600011194Dr.Kavita Poonia08.00 -16.008.050.00P
63471300011201Dr.Inder Pal Singh08.00 -16.008.060.00P
64464700011135Dr.Jatindra Singh Bist08.00 -16.008.000.00P
65464800011136Dr.Haranchal Kaur08.00 -16.008.040.00P
66473100011219Dr.Sarita Gupta08.00 -16.008.040.00P
DeptId06DepartmentSURGERY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
67459500011069Dr.Ankush Sarwal08.00 -16.008.020.00P
68403400000505Dr.Hardeep Singh Gill 08.00 -16.008.060.00P
69416200000666Dr.Dinesh08.00 -16.008.070.00P
70432800000835Dr.Karnail Singh08.00 -16.008.020.00P
71459600011070Dr.Sumesh kumar Garg08.00 -16.008.080.00P
72480900011299Dr.Barjesh Kumar08.00 -16.008.050.00P
73467500011163Dr.Sachin kumar 08.00 -16.008.060.00P
74438000000887Dr.Girish Singla08.00 -16.008.060.00P
75438600000893Dr.Rajdeep Kaur08.00 -16.008.030.00P
76480500011295Dr.Ashwani08.00 -16.008.020.00P
77459900011073Dr.Girdhar Gopal08.00 -16.008.000.00P
78450500001005Dr.Rohit Dang08.00 -16.008.050.00P
79453800011120Dr. Ishan Chanana 08.00 -16.008.040.00P
80467600011164Dr. Dev Saini 08.00 -16.008.010.00P
81477300011263Dr.Kunal Choudhary 08.00 -16.008.070.00P
82453100011030Dr. Uday Singh Dadwal08.00 -16.008.080.00P
83477400011264Dr.Tajinder Singh08.00 -16.008.030.00P
844804000011294Dr.Spandan Kumar08.00 -16.008.040.00P
85436700000874Dr.Aarush08.00 -16.00 8.040.00P
86452800011110Dr. Sarabjit Singh08.00 -16.008.010.00P
87471000011198Dr.Ramesh Kumar 08.00 -16.008.000.00P
88473300011221Dr.Ranjit Singh Rana08.00 -16.008.050.00P
89454700011026Dr.Sourav Gupta 08.00 -16.008.010.00P
90459200011066Dr.Sanjeev Kumar Chhabra08.00 -16.008.010.00P
91459300011067Dr.Sanjay Kumar Chouhan08.00 -16.008.030.00P
92459400011068Dr.Puneet Kumar08.00 -16.008.020.00P
93480700011297Dr. Abhijeet Sandhu 08.00 -16.008.030.00P
94474000011228DrJaskaran Singh dhaliwal08.00 -16.008.040.00P
95474100011229Dr.Frankie08.00 -16.008.080.00P
96474200011230Dr.Sunil Kumar Sampley 08.00 -16.008.070.00P
97467200011160Dr.Rajiv Gupta08.00 -16.008.060.00P
98480600011296Dr. Harish Kumar08.00 -16.008.040.00P
99476300011251Dr.Mehak Kaura 08.00 -16.008.060.00P
100474800011236Dr.Parveez Ahmad Malik08.00 -16.008.070.00P
101480800011298Dr.Manish Bansal08.00 -16.008.080.00P
102467000011158Dr.Ekta08.00 -16.008.000.00P
DeptId07DepartmentORTHOPEDICS    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
103404900000589Dr.Avinash Chander Gupta08.00 -16.008.030.00P
104438800000895Dr.Kulbhushan Gupta08.00 -16.008.010.00P
105438900000896Dr.Sahil Sarwal08.00 -16.008.000.00P
106460800011082Dr.Arvinder Singh08.00 -16.008.030.00P
107439200000899Dr.Jashanmeet Singh08.00 -16.008.010.00P
108450900001009Dr. Anand Jindal08.00 -16.008.050.00P
109467700011165Dr.Sitender 08.00 -16.008.020.00P
110475800011246Dr.Sunil Malhotra08.00 -16.008.000.00P
111461400011088Dr.Mahinder Meena08.00 -16.008.050.00P
112468000011168Dr.Gurtej Andeep Singh swich 08.00 -16.008.000.00P
113468100011169Dr.Deepak08.00 -16.008.010.00P
114468200011170Dr.Harjeet Mandhan08.00 -16.008.030.00P
115475300011241Dr.Sandeep Singh08.00 -16.008.030.00P
116474500011233Dr.Rohit Singla08.00 -16.008.000.00P
117471100011199Dr.Prince08.00 -16.008.030.00P
118453400011116Dr. Rajendra Jangle08.00 -16.008.080.00P
119477800011256Dr.Atul Kumar Pandey08.00 -16.008.060.00P
120468300011171Dr.Sahil Saini08.00 -16.008.050.00P
121446500000918Dr.Sahil Kalia08.00 -16.008.010.00P
122476700011255Dr.Amit 08.00 -16.008.010.00P
123461100011085Dr.Robin Bohat08.00 -16.008.060.00P
DeptId08DepartmentOPTHALMOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
124432500000832Dr.Sukhdayal Shergill08.00 -16.008.040.00P
125465000011138Dr.Jasleen Kaur08.00 -16.008.010.00P
126464900011137Dr.Gursatinder Singh08.00 -16.008.050.00P
1274524000011006Dr.Sujit Das08.00 -16.008.080.00P
128473500011223Dr.Preeti Chopra08.00 -16.008.030.00P
 09DepartmentOTO-RHINOLARYNGOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
129432600000833Dr.Gurinderjit Kaur08.00 -16.008.020.00P
130465100011139Dr.S.P Gulati08.00 -16.008.020.00P
131468500011173Dr.B.S.Sohal 08.00 -16.008.060.00P
132477900011269Dr.Danish Arora08.00 -16.008.010.00P
133468600011174Dr.Gurpreet Singh Bhambra08.00 -16.008.080.00P
134453600011118Dr. Vineet Panchal08.00 -16.008.070.00P
DeptId10DepartmentOBSTETRICS AND GYNECOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
135414000000643Dr. Gagan Lata08.00 -16.008.000.00P
136423800000743Dr. Satwant Kaur08.00 -16.008.020.00P
137446000000879DR.Swati Choudhary08.00 -16.008.000.00P
138477600011266Dr.Jasvir Kaur08.00 -16.008.030.00P
139431700000825Dr.Beena08.00 -16.008.020.00P
140440400000911Dr.Veni bedi Mittal08.00 -16.008.020.00P
141468900011177Dr.Navjot Kaur Hans08.00 -16.008.000.00P
142446700000960Dr.Paramjit Kaur08.00 -16.008.060.00P
143462800011102Dr.Surinder kaur Gambhir08.00 -16.008.080.00P
144478600011276Dr. Moneet Walia08.00 -16.008.070.00P
145479700011287Dr.Prerana Singh08.00 -16.008.060.00P
146469300011181Dr.Chandni 08.00 -16.008.020.00P
147479200011282Dr. Nidhi Gupta08.00 -16.008.020.00P
148471200011200Dr.Divya Sarswat08.00 -16.008.070.00P
149478400011274Dr. Priyanka Singh08.00 -16.008.070.00P
150462400011098Dr.Shikha Sardana08.00 -16.008.020.00P
151469000011178Dr.Rupinder Kaur08.00 -16.008.060.00P
152462200011096Dr.Shweta Bhayana 08.00 -16.008.050.00P
153469200011180Dr.Kavita Chhabra 08.00 -16.008.010.00P
154462900011103Dr.Nidhi Sharma08.00 -16.008.050.00P
155463000011104Dr.Harpreet Kaur08.00 -16.008.070.00P
156463100011105Dr.Gitika Sharma08.00 -16.008.030.00P
157462500011099Dr. Ramneet Singh Bajwa 08.00 -16.008.050.00P
158477500011265Dr.Mani Aggarwal08.00 -16.008.050.00P
DeptId11DepartmentANESTHESIOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
159463200011106Dr.V.k.Sharma08.00 -16.008.050.00P
160407700000555Dr.Veenita Sharma08.00 -16.008.040.00P
161441200000919Dr.Vivek Mittal08.00 -16.008.040.00P
162441300000920Dr.Rohit Kansal08.00 -16.008.080.00P
163441400000921Dr.Vikas Kumar08.00 -16.008.030.00P
164441500000922Dr.Dinesh Kumar Sardana08.00 -16.008.020.00P
165479500011285Dr.Javed Ahmad08.00 -16.008.060.00P
166441900000926Dr.Ashish Garg08.00 -16.008.040.00P
167442000000927Dr.Ankur Garg08.00 -16.008.050.00P
168479300011283Dr.Ronak R Ankolekar08.00 -16.008.020.00P
169463500011109Dr.Satyavir Singh Nain08.00 -16.008.050.00P
170455200011030Dr.LT.Gen.(dr)Navdeep Singh LAMBA08.00 -16.008.080.00P
17146410011129Dr.Piyush Bindal 08.00 -16.008.040.00P
17247870011277Dr.Prudhvi Raj Veparala08.00 -16.008.040.00P
173463600011124Dr.Ravi Parkash Choudhary08.00 -16.008.070.00P
174479000011280Dr.Namratha Deebagunthla08.00 -16.008.030.00P
175463800011126Dr.kamal Bagdi08.00 -16.008.060.00P
176445100000958Dr.Biren Suri08.00 -16.008.020.00P
177474600011234Dr.Priyanka Mittal 08.00 -16.008.080.00P
178474700011235Dr.Navdeep Kaur08.00 -16.008.050.00P
179469500011183Dr.Sanjiv Saini 08.00 -16.008.080.00P
180451700001017Dr. Bhupesh Atri 08.00 -16.008.040.00P
181479400011284Dr.Akhil Bhalla08.00 -16.008.020.00P
182479600011286Dr.Upkar08.00 -16.008.050.00P
183469900011187Dr.Sumit08.00 -16.008.010.00P
184478900011279Dr.Vanitha N 08.00 -16.008.020.00P
DeptId12DepartmentRADIO-DIAGNOSIS    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
185432300000830Dr.Prabh Preet Singh08.00 -16.008.080.00P
186442600000933Dr.Salil Singh08.00 -16.008.080.00P
187465300011141Dr.Nitin Goyal08.00 -16.008.030.00P
188465400011142Dr.Pawan Rao Yalamanchalli08.00 -16.008.070.00P
189444500000952Dr.Manish Gulia08.00 -16.008.010.00P
190465500011143Dr.Vikas Deswal08.00 -16.008.030.00P
191473900011227Dr. Aseem Kaushal 08.00 -16.008.040.00P
192454500011025Dr.Abhishek Aggarwal08.00 -16.008.000.00P
193474400011232Dr.Amit Bansal08.00 -16.008.000.00P
194471900011207Dr.Yogesh Garg 08.00 -16.008.020.00P
DeptId13DepartmentDENTISTRY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
195429600000803Dr.Ritu08.00 -16.008.060.00P
196443100000938DR.Jyoti08.00 -16.008.010.00P
197478800011278Dr.Kiran08.00 -16.008.070.00P
198473700011225Dr. Sanjay 08.00 -16.008.030.00P
199469800011186Dr.Ginnia Bhayna08.00 -16.008.040.00P
200116900000050Dr. Gyatri Mor 08.00 -16.008.060.00P
DeptId15DepartmentEMERGENCY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
201443400000941Dr.Kesar Singh08.00 -16.008.040.00P
202475700011245Dr. Kanika Bajaj08.00 -16.008.070.00P
DeptId16DepartmentANATOMY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
203500100001034Dr.Poonam08.00 -16.008.010.00P
204500500001032Dr. Tajinder Pal Kaur08.00 -16.008.010.00P
205511300001111Dr.Garima Shivhare08.00 -16.008.030.00P
206512500001125Dr.Mukesh Partap Shah08.00 -16.008.010.00P
207513200001132Dr.Archna Goel08.00 -16.008.000.00P
208409300000604Dr.Nikhil Kumar Pathak08.00 -16.008.040.00P
209478000011270Dr.Harsh Lakhan pal08.00 -16.008.010.00P
DeptId17DepartmentPHYSIOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
210500800001063Dr. Anupama Kaur08.00 -16.008.050.00P
211522700001227Dr.Suvidha08.00 -16.008.050.00P
212530300001304Dr.Manjinder Singh08.00 -16.008.040.00P
2134619000011093Dr.Parkeet 08.00 -16.008.020.00P
214535500001355Dr. Sanju Goel08.00 -16.008.030.00P
215528700001287Dr.Shaina Puneja08.00 -16.008.080.00P
21653410001342Dr.Dhruv Airon 08.00 -16.008.060.00P
DeptId18DepartmentBIOCHEMISTRY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
217501600001077Dr.Gurman Preet08.00 -16.008.080.00P
218501900001006Mr. Saurabh Kumar Deo08.00 -16.008.050.00P
219509100001088Dr. Neeru Bhaskar08.00 -16.008.070.00P
220524200001242Dr.Ashok kumar Shah08.00 -16.008.060.00P
221524300001243Dr.Sandeep Kumar08.00 -16.008.030.00P
22253420001343Dr.Movil Gupta08.00 -16.008.000.00P
223530000001301Dr.Priyanka Tangri08.00 -16.008.080.00P
224530500001306Dr.Rahul Ahuja08.00 -16.008.070.00P
DeptId19DepartmentPHARMACOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
225502300001082Dr.Naresh Jyoti08.00 -16.008.010.00P
226510000001097Dr.Preeti Garg08.00 -16.008.020.00P
227510100001098Dr.Gurleen Kaur08.00 -16.008.080.00P
228515800001158Dr.Manoj Kumar08.00 -16.008.080.00P
229530600001307DR.Nipun Rai Saini08.00 -16.008.050.00P
230532600001327Dr.Akshay Brar08.00 -16.008.020.00P
231530700001308Dr.Kamaljit Kohli08.00 -16.008.040.00P
DeptId20DepartmentPATHOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
232509000001087Dr.Sandhya Panjeta08.00 -16.008.030.00P
233516300001163Dr. Nisha Sharma08.00 -16.008.080.00P
234518100001181Dr.Samriddhi Sood08.00 -16.008.050.00P
235523000001230Dr.Neha Sood08.00 -16.008.020.00P
236523700001237Dr.Nasib Chand08.00 -16.008.040.00P
237535900001359Dr.Jasmeet Singh08.00 -16.008.060.00P
238535600001356Dr. Aparna Khandelwal08.00 -16.008.070.00P
239521800001219Dr. Manika Kundra08.00 -16.008.030.00P
240528800001288Dr.Kanchan Saini Bhardwaj08.00 -16.008.040.00P
241531100001312Dr.Richa08.00 -16.008.050.00P
242534600001347Dr.Shalini Rana08.00 -16.008.080.00P
243531400001315Dr.Ikshit Singh08.00 -16.008.050.00P
24452170001218Dr.Vidhi Sharma08.00 -16.008.040.00P
24553270001328Dr.Shruti Mittal08.00 -16.008.070.00P
246533000001331Dr.Richa Sharma08.00 -16.008.050.00P
247533300001334Dr.Sharav Mittal 08.00 -16.008.020.00P
248533400001335Dr.Nikita08.00 -16.008.070.00P
DeptId21DepartmentMICROBIOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
249510600001103Dr.Vanita08.00 -16.008.070.00P
250519300001193Dr.Mahenaz Khan09.00 - 16.008.030.00P
251523300001233Dr.Swati Mittal09.00 - 16.008.040.00P
252534300001344Dr.Aditi Sharma08.00 -16.008.080.00P
253518600001186Dr.Manju08.00 -16.008.070.00P
254529900001300Dr.K.C.Ratish09.00 - 16.008.030.00P
25553620001362Dr. Bhawna Sharma08.00 -16.008.010.00P
256455300011031Dr.Ashwani Manhas08.00 -16.008.040.00P
257533200001333Dr. Sawan Chugh08.00 -16.008.070.00P
25853250001326Dr.Priansh08.00 -16.008.040.00P
DeptId22DepartmentFORENSIC MEDICINE    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
259515700001157Dr.Surinder Singh Oberoi08.00 -16.008.040.00P
260526300001263Dr.Harpreet Singh08.00 -16.008.010.00P
261525500001255Dr.Dalbir Singh08.00 -16.008.080.00P
262531200001313Dr. Pardeep Singh Gahlyan 08.00 -16.008.010.00P
263531800001319Dr.Lakshya Goyal08.00 -16.008.080.00P
264534500001346Dr. Sumit Sharma08.00 -16.008.000.00P
DeptId23DepartmentCOMMUNITY MEDICINE    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
265503500001015Dr. Narotam Samdarshi08.00 -16.008.030.00P
266512700001127Dr.Amrit Virk08.00 -16.008.020.00P
267515200001152Dr.Parmal Singh08.00 -16.008.030.00P
268515500001155Dr.Vikrant08.00 -16.008.030.00P
269521400001254Dr.Arjun Chawla08.00 -16.008.080.00P
270518900001189Dr.Ranu Rawat08.00 -16.008.010.00P
271519200001192Dr.Virender Singh08.00 -16.008.020.00P
272521100001212Dr.H.S.Chauhan08.00 -16.008.010.00P
273535700001357Dr.Rakesh Kumar08.00 -16.008.010.00P
274532300001324Dr.Venu Prashar08.00 -16.008.070.00P
275535800001358Dr.Ankush Kamboj08.00 -16.008.000.00P
276470700011195Dr.Harmandeep kaur08.00 -16.008.020.00P
27753440001345Dr.Aanchal08.00 -16.008.030.00P
Attendance Abbreviations Codes Used
  • P : (Present)
  • A : (Absent)
  • L : (Leave)
  • CL : (Casual Leave)
  • ML : (Medical Leave)
  • HI (Home Isolation Due to Covid)
  • WH (Work From Home)