Adesh Hospital

Daily Performance Report For Tue 19 Jan 2021
 01DepartmentGENERAL MEDICINE    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
1416000000663Dr.Bachan Lal Bhardwaj08.00 -16.008.064.20P
2433700000844Dr.Tervinderjit Khurana08.00 -16.008.084.23P
3470300011191Dr.Ashok Sharma08.00 -16.008.084.24P
4434100000849Dr.Sumin Kumar08.00 -16.008.044.48P
5434300000851Dr.Abhimanu08.00 -16.008.004.22P
6434500000853Dr.Anuj Jain08.00 -16.008.014.24P
7434700000855Dr.Kanika Narang08.00 -16.008.044.23P
8434800000856Dr.Isha Gupta08.00 -16.008.014.28P
9457000011044Dr.Ajay Mittal08.00 -16.008.024.48P
10465700011145Dr.Ravi Kant08.00 -16.008.054.27P
11401400000553Dr.Samrat Sohrab Sehgal08.00 -16.008.044.25P
12465600011144Dr.Harsh Bala08.00 -16.008.084.44P
13456400011015Dr.Khushvinder Sherry08.00 -16.008.084.28P
14448300000973Dr.Ankita Sharma08.00 -16.008.064.20P
15457200011046Dr.Santokh Singh08.00 -16.008.064.37P
16457500011049Dr.Sauravh Kuvera08.00 -16.008.054.34P
17457600011050Dr. Neha Bansal08.00 -16.008.084.26P
18457700011051Dr.Abhishek Mittal08.00 -16.008.034.27P
19457800011052Dr.Aakash Garg08.00 -16.008.074.43P
20457900011053Dr.Neha Airon08.00 -16.008.084.25P
21458100011055Dr.Kasish Bansal08.00 -16.008.014.24P
22458200011056Dr.Mehak Sikka08.00 -16.008.054.22P
23470200011190Dr.Shamim Hussain08.00 -16.008.024.28P
24458400011058Dr.Hemant08.00 -16.008.054.21P
25458500011059Dr.Amrit Sunda08.00 -16.008.044.31P
26458600011060Dr.Ramandeep Kaur08.00 -16.008.054.27P
27470400011192Dr.Priya Sharma08.00 -16.008.024.46P
28458800011062Dr.Vishal Goyal08.00 -16.008.084.20P
29435800000865Dr.Karan Bhatnagar08.00 -16.008.084.20P
30457400011048Dr.Chhaminder Singh08.00 -16.008.034.21P
31444400000957Dr.Parveen Gupta08.00 -16.008.004.21P
32458900011063Dr. Lalit Kumar 08.00 -16.008.064.24P
33459000011064Dr.Ashish Garg 08.00 -16.008.044.22P
34459100011065Dr.Siddharth Jain08.00 -16.008.054.38P
35470100011189Dr.Harman Walia 08.00 -16.008.054.22P
DeptId02DepartmentPEDIATRICS    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
36401800000540Dr.P.D.Sharma08.00 -16.008.054.27P
37426700000774Dr.Supreet Nagpal08.00 -16.008.084.20P
38426800000775Rahul Gandhi08.00 -16.008.040.00P
39436100000868Dr.Ridhi Gupta08.00 -16.008.044.21P
40465800011146Dr.Manu Sharma08.00 -16.008.054.33P
41436400000871Dr.Neeru Saini08.00 -16.008.034.24P
42466200011150Dr.Gitika08.00 -16.008.044.28P
43445600000846Dr. Javed Choudhary08.00 - 16.008.084.27P
44456300011013Dr.Mohd. Sohaib Hussain08.00 16.008.020.00P
45466000011148Dr.Siddharth Malik08.00 -16.008.044.25P
46465900011147Dr.Parbhjeet Kaur08.00 -16.008.064.28P
47466100011149Dr.Daizy Bansal08.00 -16.008.054.40P
48466300011151Dr.Sahalmajid08.00 -16.008.054.20P
49470500011193Dr.Kandla 08.00 -16.008.074.27P
50466700011155Dr.Mohit Singla 08.00 -16.008.020.00P
51466400011152Dr.Nimrat Sandhu08.00 -16.008.004.31P
52466500011153Dr.Amit Kumar Yadav 08.00 -16.008.074.23P
 03DepartmentRESPIRATORY MEDICINE    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
53456600011016Dr.Nitin Tangri08.00 -16.008.064.21P
54414400000647Dr.Virpal Kaur08.00 -16.008.004.28P
55451900011001Dr. Sanchit Kumar 08.00 -16.008.004.25P
56466800011156Dr.Sumit Sharma08.00 -16.008.064.25P
57464500011133DrAjay Gupta08.00 -16.008.024.24P
58464400011132Dr.Dinesh mehta08.00 -16.008.004.20P
59456200011041Dr. Aparjot Singh08.00 -16.008.034.40P
DeptId04DepartmentPSYCHIATRY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
60426000000767Dr.Devanshi08.00 -16.008.044.27P
61445800000858Dr.Rakesh Kumar Singh08.00 -16.008.084.45P
62464600011134Dr.Atul Bhanu 08.00 -16.008.034.22P
63456000011038Dr. Abhishek Kumar08.00 -16.008.054.20P
64466900011157Dr.Nany Puri08.00 -16.008.004.40P
DeptId05DepartmentDERMATOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
65437000000877Dr.Ravi Saini08.00 -16.008.004.25P
66470600011194Dr.Kavita Poonia08.00 -16.008.024.48P
67454900011028Dr.Madhu Kuthial 08.00 -16.000.000.00L
68464700011135Dr.Jatindra Singh Bist08.00 -16.008.084.21P
69470700011195Dr.Harmandeep kaur08.00 -16.008.024.44P
70464800011136Dr.Haranchal Kaur08.00 -16.008.054.23P
DeptId06DepartmentSURGERY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
71459500011069Dr.Ankush Sarwal08.00 -16.008.084.26P
72403400000505Dr.Hardeep Singh Gill 08.00 -16.008.014.21P
73416200000666Dr.Dinesh08.00 -16.008.034.36P
74432800000835Dr.Karnail Singh08.00 -16.008.074.41P
75459600011070Dr.Sumesh kumar Garg08.00 -16.008.024.23P
76459700011071Dr.Yogesh Kumar Yashaswi08.00 -16.008.074.25P
77467500011163Dr.Sachin kumar 08.00 -16.008.020.00P
78438000000887Dr.Girish Singla08.00 -16.008.004.40P
79438600000893Dr.Rajdeep Kaur08.00 -16.008.074.27P
80459800011072Dr.Ajay Kumar Aggarwal08.00 -16.008.074.47P
81459900011073Dr.Girdhar Gopal08.00 -16.008.024.26P
82450500001005Dr.Rohit Dang08.00 -16.008.044.24P
83460000011074Dr. Gursimran Singh08.00 -16.008.034.28P
84452700011009Dr.Vivek Viswanathan08.00 -16.008.044.48P
85467600011164Dr. Dev Saini 08.00 -16.008.074.34P
86453100011030Dr. Uday Singh Dadwal08.00 -16.008.044.28P
87460100011075Dr.Arashdeep Singh08.00 -16.008.044.26P
884602000011076Dr.Shubham Gupta08.00 -16.008.074.26P
89436700000874Dr.Aarush08.00 -16.00 8.034.34P
90452800011110Dr. Sarabjit Singh08.00 -16.008.034.28P
91459200011066Dr.Sanjeev Kumar Chhabra08.00 -16.008.044.24P
92459300011067Dr.Sanjay Kumar Chouhan08.00 -16.008.004.21P
93459400011068Dr.Puneet Kumar08.00 -16.008.004.24P
94460600011080Dr.Gagandeep Singh Sandhu 08.00 -16.008.064.24P
95471000011198Dr.Ramesh Kumar 08.00 -16.008.004.28P
96453800011120Dr. Ishan Chanana 08.00 -16.008.014.42P
97467200011160Dr.Rajiv Gupta08.00 -16.008.034.21P
98467300011161Dr.Gagandeep Sharma08.00 -16.008.034.20P
99467400011162Dr.Shanya Khan 08.00 -16.008.054.25P
100460400011078Dr.Anchal Sikka08.00 -16.008.074.43P
101454700011026Dr.Sourav Gupta 08.00 -16.008.014.45P
102460300011077Dr.Anmol Rajan08.00 -16.008.034.20P
103467000011158Dr.Ekta08.00 -16.008.004.24P
104467100011159Dr.Abhimanyu08.00 -16.008.030.00P
DeptId07DepartmentORTHOPEDICS    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
105404900000589Dr.Avinash Chander Gupta08.00 -16.008.024.25P
106438800000895Dr.Kulbhushan Gupta08.00 -16.008.054.46P
107438900000896Dr.Sahil Sarwal08.00 -16.008.074.21P
108460800011082Dr.Arvinder Singh08.00 -16.008.014.38P
109439200000899Dr.Jashanmeet Singh08.00 -16.008.054.27P
110450900001009Dr. Anand Jindal08.00 -16.008.024.21P
111471100011199Dr.Prince08.00 -16.008.084.24P
112467700011165Dr.Sitender 08.00 -16.008.044.22P
113467800011166Dr.Bagtharia Priyanka08.00 -16.008.074.26P
114461300011087Dr.Rishabh Saini08.00 -16.008.004.28P
115461400011088Dr.Mahinder Meena08.00 -16.008.074.24P
116467900011167Dr.Sahil Dureja08.00 -16.008.014.22P
117468000011168Dr.Gurtej Andeep Singh swich 08.00 -16.008.024.26P
118461700011091Dr.Ankush Dhall 08.00 -16.008.054.20P
119468100011169Dr.Deepak08.00 -16.008.024.42P
120468200011170Dr.Harjeet Mandhan08.00 -16.008.044.30P
121453400011116Dr. Rajendra Jangle08.00 -16.008.084.24P
122460900011083Dr.Mool Chand Saini08.00 -16.008.034.28P
123461000011084Dr.Varun Goel08.00 -16.008.064.24P
124468300011171Dr.Sahil Saini08.00 -16.008.074.20P
125446500000918Dr.Sahil Kalia08.00 -16.008.024.22P
126461100011085Dr.Robin Bohat08.00 -16.008.014.26P
127468400011172Dr.Gagan Arora 08.00 -16.008.004.48P
128453500011117Dr.Prabhnoor Singh Hayer 08.00 -16.008.084.21P
DeptId08DepartmentOPTHALMOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
129432500000832Dr.Sukhdayal Shergill08.00 -16.008.004.25P
130464900011137Dr.Gursatinder Singh08.00 -16.008.064.44P
131453100011112Dr.Sana Zaffar08.00 -16.000.000.00L
132468800011176Dr.Sukhman Jot Singh Sandhu 08.00 -16.008.044.25P
133465000011138Dr.Jasleen Kaur08.00 -16.008.084.28P
1344524000011006Dr.Sujit Das08.00 -16.008.004.27P
 09DepartmentOTO-RHINOLARYNGOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
135432600000833Dr.Gurinderjit Kaur08.00 -16.008.054.21P
136465100011139Dr.S.P Gulati08.00 -16.008.054.32P
137454000011122Dr.Pranshu08.00 -16.008.034.23P
138468500011173Dr.B.S.Sohal 08.00 -16.008.074.20P
139453600011118Dr. Vineet Panchal08.00 -16.008.044.27P
140468600011174Dr.Gurpreet Singh Bhambra08.00 -16.008.054.27P
141468700011175Dr.Prinoor Singh Gill08.00 -16.008.034.21P
DeptId10DepartmentOBSTETRICS AND GYNECOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
142412800000630Dr.Sushmita Sharma08.00 -16.000.000.00CL
143414000000643Dr. Gagan Lata08.00 -16.008.044.20P
144423800000743Dr. Satwant Kaur08.00 -16.008.004.26P
145446000000879DR.Swati Choudhary08.00 -16.008.014.23P
146430500000812Dr.Nidhi Gupta08.00 -16.008.034.24P
147431700000825Dr.Beena08.00 -16.008.064.41P
148440400000911Dr.Veni bedi Mittal08.00 -16.008.074.22P
149468900011177Dr.Navjot Kaur Hans08.00 -16.008.034.28P
150462800011102Dr.Surinder kaur Gambhir08.00 -16.008.084.28P
151446700000960Dr.Paramjit Kaur08.00 -16.008.064.28P
152469300011181Dr.Chandni 08.00 -16.008.034.22P
153471200011200Dr.Divya Sarswat08.00 -16.008.034.20P
154462500011099Dr. Ramneet Singh Bajwa 08.00 -16.008.034.27P
155469100011179Dr.Seerat08.00 -16.008.054.25P
156462700011101Dr.Sanklpa Chaitanya suryawanshi08.00 -16.008.014.36P
157455500011034Dr.Ankita Sharma08.00 -16.008.054.46P
158462900011103Dr.Nidhi Sharma08.00 -16.008.084.20P
159463000011104Dr.Harpreet Kaur08.00 -16.008.054.33P
160463100011105Dr.Gitika Sharma08.00 -16.008.044.20P
161462400011098Dr.Shikha Sardana08.00 -16.008.074.27P
162469000011178Dr.Rupinder Kaur08.00 -16.008.074.26P
163462200011096Dr.Shweta Bhayana 08.00 -16.008.064.22P
164469200011180Dr.Kavita Chhabra 08.00 -16.008.064.28P
DeptId11DepartmentANESTHESIOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
165463200011106Dr.V.k.Sharma08.00 -16.008.084.21P
166407700000555Dr.Veenita Sharma08.00 -16.008.014.26P
167441200000919Dr.Vivek Mittal08.00 -16.008.084.20P
168441300000920Dr.Rohit Kansal08.00 -16.008.044.20P
169441400000921Dr.Vikas Kumar08.00 -16.008.064.30P
170441500000922Dr.DIinesh Kumar Sardana08.00 -16.008.040.00P
171463300011107Dr.Gaurav Singh Tomer08.00 -16.008.004.27P
172441900000926Dr.Ashish Garg08.00 -16.008.084.27P
173442000000927Dr.Ankur Garg08.00 -16.008.044.23P
174442200000929Dr.Gurpreet Kaur08.00 -16.008.014.25P
175445100000958Dr.Biren Suri08.00 -16.008.034.21P
176463600011124Dr.Ravi Parkash Choudhary08.00 -16.008.074.25P
177463700011125Dr.Nitika Sarwal08.00 -16.008.004.24P
178463800011126Dr.kamal Bagdi08.00 -16.008.064.22P
179464300011131Dr.Yudhvir Singh Sandhu08.00 -16.008.024.26P
18046340001108Dr.Amit Bansal08.00 -16.008.034.25P
181463500011109Dr.Satyavir Singh Nain08.00 -16.008.064.33P
182455200011030Dr.LT.Gen.(dr)Navdeep Singh LAMBA08.00 -16.008.044.40P
18346410011129Dr.Piyush Bindal 08.00 -16.008.014.27P
18446390011127Dr.Shruti Rajpal08.00 -16.008.024.20P
185470000011188DRr.Devasish vats 08.00 -16.008.014.25P
186469500011183Dr.Sanjiv Saini 08.00 -16.008.054.32P
187453900011121Dr. Ambika 08.00 -16.008.034.24P
188451700001017Dr. Bhupesh Atri 08.00 -16.008.044.41P
189451600001016Dr.Ranjeet Singh08.00 -16.008.004.32P
190469900011187Dr.Sumit08.00 -16.008.054.31P
DeptId12DepartmentRADIO-DIAGNOSIS    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
191432300000830Dr.Prabh Preet Singh08.00 -16.008.064.27P
192442600000933Dr.Salil Singh08.00 -16.008.014.28P
193442800000935Dr.Money Bansal08.00 -16.008.034.30P
194469600011184Dr.Gagandeep Singh Sethi08.00 -16.008.024.22P
195465300011141Dr.Nitin Goyal08.00 -16.008.024.21P
196465400011142Dr.Pawan Rao Yalamanchalli08.00 -16.008.044.20P
197444500000952Dr.Manish Gulia08.00 -16.008.044.27P
198465500011143Dr.Vikas Deswal08.00 -16.008.084.31P
199454500011025Dr.Abhishek Aggarwal08.00 -16.008.014.26P
DeptId13DepartmentDENTISTRY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
200469700011185Dr.Komal Meena08.00 -16.008.034.25P
201429600000803Dr.Ritu08.00 -16.008.084.48P
202443100000938DR.Jyoti08.00 -16.008.074.25P
203116900000050Dr. Gyatri Mor 08.00 -16.008.054.21P
204469800011186Dr.Ginnia Bhayna08.00 -16.008.044.28P
DeptId15DepartmentEMERGENCY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
205443400000941Dr.Kesar Singh08.00 -16.008.024.24P
206517500001175Dr.Ketan Gupta08.00 -16.008.064.27P
207417800000682Dr. Reshem Singh Atwal08.00 -16.008.074.45P
20846420011130Dr.Jimmy08.00 -16.008.004.22P
DeptId16DepartmentANATOMY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
209500100001034Poonam08.00 -16.008.024.24P
210500500001032Dr. Tajinder Pal Kaur08.00 -16.008.074.37P
211511300001111Dr.Garima Shivhare08.00 -16.008.064.21P
212512500001125Dr.Mukesh Partap Shah08.00 -16.008.004.28P
213513200001132Dr.Archna Goel08.00 -16.008.034.23P
214409300000604Dr.Nikhil Kumar Pathak08.00 -16.008.044.22P
21553250001326Dr.Priansh08.00 -16.008.024.22P
DeptId17DepartmentPHYSIOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
216500800001063Dr. Anupama Kaur08.00 -16.008.064.28P
217522700001227Dr.Suvidha08.00 -16.008.024.25P
218529800001298Dr. Sameer Modi08.00 -16.008.044.40P
2194619000011093Dr.Parkeet 08.00 -16.008.004.22P
220529900001299Dr. Harmeet Singh08.00 -16.008.004.30P
221528700001287Dr.Shaina Puneja08.00 -16.008.054.26P
222530300001304Dr.Manjinder Singh08.00 -16.000.000.00L
DeptId18DepartmentBIOCHEMISTRY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
223501600001077Dr.Gurman Preet08.00 -16.008.054.37P
224501900001006Mr. Saurabh Kumar Deo08.00 -16.000.000.00CPL
225509100001088Neeru Bhaskar08.00 -16.008.034.43P
226524200001242Dr.Ashok kumar Shah08.00 -16.008.064.24P
227524300001243Dr.Sandeep Kumar08.00 -16.008.074.28P
228524400001244DR.Rachit08.00 -16.008.014.24P
229530500001306Dr.Rahul Ahuja08.00 -16.008.054.25P
230530000001301Dr.Priyanka Tangri08.00 -16.008.054.27P
DeptId19DepartmentPHARMACOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
231502300001082Dr.Naresh Jyoti08.00 -16.008.054.47P
232510000001097Dr.Preeti Garg08.00 -16.008.074.28P
233510100001098Dr.Gurleen Kaur08.00 -16.008.054.24P
234515800001158Dr.Manoj Kumar08.00 -16.008.014.27P
235530600001307DR.Nipun Rai Saini08.00 -16.008.034.27P
236530700001308Dr.Kamaljit Kohli08.00 -16.008.084.41P
237532600001327Dr.Akshay Brar08.00 -16.008.064.26P
DeptId20DepartmentPATHOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
238530900001310Dr. Nidhi Jain08.00 -16.008.044.26P
239509000001087Dr.Sandhya Panjeta08.00 -16.008.004.25P
240516300001163Dr. Nisha Sharma08.00 -16.008.074.26P
241518100001181Dr.Samriddhi Sood08.00 -16.008.024.28P
242531000001311Dr.Isha Aggarwal08.00 -16.008.084.25P
243523000001230Dr.Neha Sood08.00 -16.008.034.23P
244523700001237Dr.Nasib Chand08.00 -16.008.024.33P
245531200001313Dr. Pardeep Singh Gahlyan 08.00 -16.008.074.30P
246532900001330Dr.Himanshu08.00 -16.008.034.48P
247531400001315Dr.Ikshit Singh08.00 -16.008.014.20P
248532800001329Dr.Manjot kaur08.00 -16.008.044.28P
249521800001219Dr. Manika Kundra08.00 -16.008.004.23P
250528800001288Dr.Kanchan Saini Bhardwaj08.00 -16.008.024.24P
251531100001312Dr.Richa08.00 -16.008.054.28P
252533000001331Dr.Richa Sharma08.00 -16.008.054.25P
25353270001328Dr.Shruti Mittal08.00 -16.008.084.24P
DeptId21DepartmentMICROBIOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
254510600001103Dr.Vanita08.00 -16.008.084.27P
255519300001193Dr.Mahenaz Khan09.00 - 16.008.024.32P
256523300001233Dr.Swati Mittal09.00 - 16.008.034.23P
257531600001317Dr.Sonia Sharma08.00 -16.008.014.25P
258531700001318Dr.Jasjit Kaur Kaushal08.00 -16.008.084.21P
259518600001186Dr.Manju08.00 -16.008.054.42P
260529900001300Dr.K.C.Ratish09.00 - 16.008.084.26P
261455300011031Dr.Ashwani Manhas08.00 -16.008.024.45P
262533600001337Dr.N.S.Shanker08.00 -16.008.054.20P
263533200001333Dr. Sawan Chugh08.00 -16.008.074.23P
DeptId22DepartmentFORENSIC MEDICINE    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
264515700001157Dr.Surinder Singh Oberoi08.00 -16.008.074.21P
265526300001263Dr.Harpreet Singh08.00 -16.008.054.28P
266525500001255Dr.Dalbir Singh08.00 -16.008.084.20P
267531800001319Dr.Lakshya Goyal08.00 -16.008.004.25P
268533300001334Dr.Sharav Mittal 08.00 -16.008.084.20P
269533400001335Dr.Nikita08.00 -16.008.084.28P
DeptId23DepartmentCOMMUNITY MEDICINE    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
270503500001015Dr. Narotam Samdarshi08.00 -16.008.054.35P
271512700001127Dr.Amrit Virk08.00 -16.008.044.22P
272515200001152Dr.Parmal Singh08.00 -16.008.004.27P
273515500001155Dr.Vikrant08.00 -16.008.004.21P
274521400001254Dr.Arjun Chawla08.00 -16.008.074.27P
275518900001189Dr.Ranu Rawat08.00 -16.008.044.41P
276519200001192Dr.Virender Singh08.00 -16.008.024.21P
277521100001212Dr.H.S.Chauhan08.00 -16.008.064.21P
278532100001322Dr.Nikita Sharma08.00 -16.008.044.26P
279532200001323Dr.Shubham Sharma08.00 -16.008.014.47P
280532300001324Dr.Venu Prashar08.00 -16.008.054.30P
281532400001325Dr.Divya Swami08.00 -16.008.054.45P
Attendance Abbreviations Codes Used
  • P : (Present)
  • A : (Absent)
  • L : (Leave)
  • CL : (Casual Leave)
  • ML : (Medical Leave)
  • HI (Home Isolation Due to Covid)
  • WH (Work From Home)