Adesh Hospital

Daily Performance Report For: Mon 27 Jun 2022
 01DepartmentGENERAL MEDICINE    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
1416000000663Dr.Bachan Lal Bhardwaj08.00 -16.008.004.26P
2433700000844Dr.Tervinderjit Khurana08.00 -16.008.084.25P
3434100000849Dr.Sumin Kumar08.00 -16.008.074.40P
4495800011448Dr. Divya08.00 -16.008.024.26P
5434500000853Dr.Anuj Jain08.00 -16.008.084.28P
6483400011324Dr. Sunjay Pathak08.00 -16.008.024.27P
7497500011465Dr. Mohit Singla08.00 -16.008.084.27P
8457000011044Dr.Ajay Mittal08.00 -16.008.084.42P
9467100011159Dr.Abhimanyu Airon08.00 -16.008.074.33P
10493100011421Dr.Sachin Madan08.00 -16.008.014.23P
11493200011422Dr.Khande siddheshwar08.00 -16.008.074.30P
12495000011440Dr. Agrim08.00 -16.008.024.20P
134951000011441Dr. Tejinder Talwar08.00 -16.008.024.21P
14495200011442Dr. Dalip Kumar Gupta 08.00 -16.008.054.24P
15401400000553Dr.Samrat Sohrab Sehgal08.00 -16.008.074.21P
16489700011387Dr.Manish Goel08.00 -16.008.074.41P
17534400001345Dr.Anchal08.00 -16.008.074.35P
18535800001358Dr.Ankush Kamboj08.00 -16.008.034.22P
19471600011204Dr.Rakesh Ranjan08.00 -16.008.074.21P
20494900011439Dr. Parveen Gupta 08.00 -16.008.024.25P
21490900011399Dr.Dilkirat08.00 -16.008.064.24P
22457500011049Dr.Sauravh Kuvera08.00 -16.008.044.38P
23499300011683Dr. Akash Garg08.00 -16.008.034.26P
24457700011051Dr.Abhishek Mittal08.00 -16.008.024.20P
25476200011250Dr.Guntas Singh Gill08.00 -16.008.034.42P
26457400011048Dr.Chhaminder Singh08.00 -16.008.024.28P
27458000011054Dr. Neha Airon08.00 -16.008.084.43P
28458900011063Dr. Lalit Kumar 08.00 -16.008.054.28P
29477000011260Dr.Varun Goel 08.00 -16.008.054.26P
30491100011401Dr. Akhilesh Bandhu Gupta08.00 -16.008.014.30P
31483900011329Dr.Raman Chopra08.00 -16.008.014.21P
3243470000855Dr.Kanika Narang08.00 -16.008.004.26P
334836000011326Dr. Jasleen Kohli 08.00 -16.008.044.22P
DeptId02DepartmentPEDIATRICS    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
34482600011316Dr.Gurdeep Singh Dhanjal08.00 -16.008.044.20P
35426800000775Dr. Rahul Gandhi08.00 -16.008.084.26P
36479900011289Dr.Gaouri08.00 -16.008.084.31P
37436400000871Dr.Neeru Saini08.00 -16.008.034.23P
38491300011403Dr. Diksha08.00 -16.008.064.25P
39471700011205Dr.Bhawna Khurana08.00 -16.008.014.23P
40474700011235Dr.Navdeep Kaur08.00 -16.008.084.48P
41497700011467Dr.Mihika08.00 -16.008.014.28P
42484200011332Dr.Radesh Pathak08.00 -16.008.064.27P
43491600011406Dr.Pulkeet Chabra08.00 -16.008.064.47P
444267000000774Dr.Supreet Nagpal08.00 -16.008.054.20P
45483200011322Dr. Shobit Verma08.00 -16.008.054.31P
46466100011149Dr.Daizy Bansal08.00 -16.008.064.42P
47497800011468Dr.Shubham Sharma08.00 -16.008.054.28P
48480000011290Dr. Sukhdev Rathore 08.00 -16.008.034.21P
49489100011381Dr.Ashima Goel08.00 -16.008.084.24P
50480100011291Dr.Sumita Manohari08.00 16.008.004.25P
51484300011333Dr. Mihika08.00 - 16.008.044.25P
52466800011156Dr.Priyanka Kadian08.00 -16.008.014.22P
53481100011301Dr.Himanshi Joshi 08.00 -16.008.024.21P
54481000011300Dr. Pallavi Roy 08.00 -16.008.024.28P
 03DepartmentRESPIRATORY MEDICINE    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
55456600011016Dr.Nitin Tangri08.00 -16.008.054.26P
56414400000647Dr.Virpal Kaur08.00 -16.008.054.23P
57493300011423Dr.Lalit Kumar kumawat 08.00 -16.008.024.25P
58495900011449Dr. Yashika Bansal08.00 -16.008.034.25P
59480300011293Dr. Siddarth Singh08.00 -16.008.014.28P
60464400011132Dr.Dinesh mehta08.00 -16.008.074.20P
61456200011041Dr. Aparjot Singh08.00 -16.008.064.41P
DeptId04DepartmentPSYCHIATRY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
62426000000767Dr.Devanshi08.00 -16.008.004.20P
63486300011353Dr. Sarandeep Kaur 08.00 -16.008.064.27P
64484400011334Dr.Arvind Sharma 08.00 -16.008.044.27P
65496900011459Dr.Rakesh Paswan 08.00 -16.008.044.26P
66492700011417Dr.Varun Arora08.00 -16.008.024.44P
67492600011416Dr.Sukhwinder Singh08.00 -16.008.014.26P
68497600011466Dr.Sudesh Kumar Khurana08.00 -16.008.054.26P
DeptId05DepartmentDERMATOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
69484100011331Dr.Tushal Gandhi08.00 -16.008.004.44P
70496000011450Dr. Ekta Panwar08.00 -16.008.014.21P
71497100011461Dr. Yuti Mukesh Misra08.00 -16.008.034.48P
72497000011460Dr .Abhishek Sharma 08.00 -16.008.044.23P
73496100011451Dr.Savita08.00 -16.008.034.24P
74473100011219Dr.Sarita Gupta08.00 -16.008.034.28P
75464700011135Dr.Jatindra Singh Bist08.00 -16.008.044.23P
76471300011201Dr.Inder Pal Singh08.00 -16.008.044.25P
DeptId06DepartmentSURGERY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
77482900011319Dr. Abhishek Mahna 08.00 -16.008.074.25P
78416200000666Dr.Dinesh08.00 -16.008.034.30P
79497700011467Dr.Arshdeep Singh08.00 -16.008.074.46P
80459600011070Dr.Sumesh kumar Garg08.00 -16.008.084.24P
81480900011299Dr.Barjesh Kumar08.00 -16.008.014.21P
82499400011684Dr.Prince Gupta08.00 -16.008.044.27P
83438000000887Dr.Girish Singla08.00 -16.008.014.43P
84497200011462Dr. Vishav Pal Singh08.00 -16.008.054.20P
85493400011424Dr. Aditya Monga08.00 -16.008.034.25P
86489900011389Dr.Prashant M. Kedari08.00 -16.008.074.45P
87459500011069Dr. Ankush Sarwal 08.00 -16.008.074.26P
88495300011443Dr.Desh Pal Singh08.00 -16.008.024.40P
89484800011338Dr.Ishan Arora08.00 -16.008.024.24P
90493800011428Dr.Mohnish Kumar08.00 -16.008.054.24P
91485400011344Dr. Vinay Karwal08.00 -16.00 8.034.33P
92491700011407Dr. Susheel Kumar Mittal08.00 -16.008.044.21P
93493900011429Dr. Kartavya Partap Singh 08.00 -16.008.084.27P
94483500011425Dr. Vishal goyal08.00 -16.008.054.21P
95499100011681Dr. Abhinav Rathi08.00 -16.008.004.24P
96482400011314Dr.Raman Gulati 08.00 -16.008.034.26P
97490200011392Dr. Kamaldeep Singh Daliwal08.00 -16.008.084.24P
98492900011419Dr. Sanjay Sana08.00 -16.008.014.48P
99493700011427Dr. Pritam das08.00 -16.008.014.22P
100480700011297Dr. Abhijeet Sandhu 08.00 -16.008.074.24P
101459200011066Dr.Sanjeev Kumar Chhabra08.00 -16.008.084.28P
102499600011686Dr.Rohit Prasad Bhatta08.00 -16.008.044.22P
103497800011468Dr. Nikhil Yadav08.00 -16.008.004.20P
104454700011026Dr.Sourav Gupta 08.00 -16.008.044.41P
105493600011426Dr.Supriya Yadav08.00 -16.008.034.20P
DeptId07DepartmentORTHOPEDICS    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
106404900000589Dr.Avinash Chander Gupta08.00 -16.008.044.27P
107438800000895Dr.Kulbhushan Gupta08.00 -16.008.004.44P
108438900000896Dr.Sahil Sarwal08.00 -16.008.084.25P
109439200000899Dr.Jashanmeet Singh08.00 -16.008.054.28P
110496300011453Dr.Sumit Kamboj08.00 -16.008.014.26P
111489200011382Dr. Vijay Sharma 08.00 -16.008.064.24P
112491900011409Dr.Akshay Lamba08.00 -16.008.004.34P
113461400011088Dr.Mahinder Meena08.00 -16.008.054.28P
114486400011354Dr. Anuj Aggarwal08.00 -16.008.004.46P
115475800011246Dr.Sunil Malhotra08.00 -16.008.054.20P
116496200011452Dr. Tanvir Singh Sodhi08.00 -16.008.054.24P
117486000011350Dr. Inderjeet Singh Sandhu08.00 -16.008.044.28P
118490400011394Dr.Deepak Kumar Aggarwal08.00 -16.008.024.27P
119497300011463Dr.Mohit Bansal08.00 -16.008.004.26P
120495500011445Dr. Himanshu Gupta08.00 -16.008.024.24P
121486200011352Dr. Rahul Misra 08.00 -16.008.074.26P
122489600011386Dr.Rajesh Kumar Rajnish08.00 -16.008.004.27P
123462500011099Dr. Ramneet Singh Bajwa08.00 -16.008.064.22P
124453400011116Dr. Rajendra Jangle08.00 -16.008.044.26P
125477800011256Dr.Atul Kumar Pandey08.00 -16.008.004.25P
126468300011171Dr.Sahil Saini08.00 -16.008.004.22P
DeptId08DepartmentOPTHALMOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
127497400011464Dr. Deepti Yadav 08.00 -16.008.014.37P
128496600011456Dr. Ravi Gahlawat08.00 -16.008.084.40P
129495600011446Dr. Deepika Sharma08.00 -16.008.064.33P
130486900011359Dr. Dhwani 08.00 -16.008.074.24P
131497900011469Dr. Rajesh Chander08.00 -16.008.014.25P
132464900011137Dr.Gursatinder Singh08.00 -16.008.014.46P
133473500011223Dr.Preeti Chopra08.00 -16.008.024.21P
134494000011430Dr.Priyanka Yadav08.00 -16.008.074.25P
 09DepartmentOTO-RHINOLARYNGOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
135496400011454Dr. Sachin Garg 08.00 -16.008.024.25P
136496500011455Dr.Chetna Sharma08.00 -16.008.054.23P
137468500011173Dr.B.S.Sohal 08.00 -16.008.044.25P
138465100011139Dr.S.P Gulati08.00 -16.008.014.31P
139536000001360Dr. Movil Gupta08.00 -16.008.084.26P
140453600011118Dr. Vineet Panchal08.00 -16.008.004.23P
1414814000011304Dr. Kanika Arora08.00 -16.008.064.22P
DeptId10DepartmentOBSTETRICS AND GYNECOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
142414000000643Dr. Gagan Lata08.00 -16.008.034.28P
143423800000743Dr. Satwant Kaur08.00 -16.008.014.27P
144487100011361Dr. Aradhana Guray08.00 -16.008.004.21P
145477600011266Dr.Jasvir Kaur08.00 -16.008.064.28P
146431700000825Dr.Beena08.00 -16.008.074.41P
147440400000911Dr.Veni bedi Mittal08.00 -16.008.034.26P
148468900011177Dr.Navjot Kaur Hans08.00 -16.008.064.25P
149446700000960Dr.Paramjit Kaur08.00 -16.008.084.20P
150478600011276Dr. Moneet Walia08.00 -16.008.064.23P
151471200011200Dr.Divya Sarswat08.00 -16.008.034.22P
152494300011433Dr. Devika Khatri08.00 -16.008.024.25P
153487200011362Dr. Akansha Nigam08.00 -16.008.004.22P
154469200011180Dr.Kavita Chhabra 08.00 -16.008.014.20P
155462900011103Dr.Nidhi Sharma08.00 -16.008.054.26P
156463000011104Dr.Harpreet Kaur08.00 -16.008.034.33P
157487300011363Dr. Ridhima Bedi08.00 -16.008.064.22P
158494200011432Dr. Liza Gupta08.00 -16.008.054.25P
159494100011431Dr. Ritu Saharan 08.00 -16.008.034.25P
160487400011364Dr. Sunanda08.00 -16.008.034.20P
DeptId11DepartmentANESTHESIOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
161463200011106Dr.V.k.Sharma08.00 -16.008.004.24P
162490700011397Dr.Gulshan Dhawan08.00 -16.008.054.21P
163441200000919Dr.Vivek Mittal08.00 -16.008.074.28P
164441300000920Dr.Rohit Kansal08.00 -16.008.024.23P
16544140000921Dr.Vivek Kumar08.00 -16.008.024.34P
166441500000922Dr.Dinesh Kumar Sardana08.00 -16.008.044.48P
167442000000927Dr.Ankur Garg08.00 -16.008.034.24P
168498600011676Dr. Arun Kumar Gupta08.00 -16.008.004.27P
169445100000958Dr.Biren Suri08.00 -16.008.024.20P
170492100011411Dr. Sanjeev Kumar Chawriya08.00 -16.008.044.30P
171490800011398Dr.Inderja08.00 -16.008.004.44P
172494600011436Dr. Sakshi Dhir08.00 -16.008.054.24P
173494700011437Dr. Rashmi Dahiya08.00 -16.008.064.25P
174487600011365Dr.Shilaga dhar 08.00 -16.008.054.28P
175468700011175Dr.Parinoor Singh Gill08.00 -16.008.074.48P
176488000011370Dr.Shivani08.00 -16.008.044.26P
177492200011412Dr. Shipra Tandon08.00 -16.008.034.25P
178496700011457Dr.Sandeep Singh08.00 -16.008.064.27P
179492300011413Dr.Amandeep Kaur08.00 -16.008.054.20P
180492400011414Dr.Arundeep Singh Chowdhary08.00 -16.008.064.26P
181487700011367Dr.Amandeep kaur 08.00 -16.008.064.33P
182494400011434Dr. Joyesh Marry Jose08.00 -16.008.004.45P
183479400011284Dr.Akhil Bhalla08.00 -16.008.084.38P
184496800011458Dr. Rupesh Kumar Sharma08.00 -16.008.004.28P
185487500011365Dr. Kuldeep Singh Dagar08.00 -16.008.054.32P
186469300011181Dr. Chandni08.00 -16.008.004.21P
DeptId12DepartmentRADIO-DIAGNOSIS    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
187432300000830Dr.Prabh Preet Singh08.00 -16.008.074.25P
188442600000933Dr.Salil Singh08.00 -16.008.064.27P
189465300011141Dr.Nitin Goyal08.00 -16.008.044.22P
190465500011143Dr.Vikas Deswal08.00 -16.008.074.36P
191454500011025Dr.Abhishek Aggarwal08.00 -16.008.084.20P
192494800011438Dr.Ajay Kumar08.00 -16.008.064.24P
193465400011142Dr.Pawan Rao yalamanchali08.00 -16.008.074.47P
194498200011672Dr. Arshpreet Kaur08.00 -16.008.044.22P
195498100011671Dr. Shalini Saraswat08.00 -16.008.084.23P
196488100011371Dr.Maninder Kaur08.00 -16.008.044.27P
197489500011385Dr.Gurkamal Kaur Toor08.00 -16.008.024.27P
198473900011227Dr. Aseem Kaushal 08.00 -16.008.014.37P
199471900011207Dr.Yogesh Garg 08.00 -16.008.064.36P
200495700011447Dr.Janu Arora08.00 -16.008.084.21P
DeptId13DepartmentDENTISTRY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
201488300011373Dr.Sidhant Pathak08.00 -16.008.014.23P
202443100000938Dr.Jyoti08.00 -16.008.024.28P
203473700011225Dr. Sanjay 08.00 -16.008.074.32P
204491000011400Dr.Priya Singla08.00 -16.008.044.25P
205482300011313Dr.Preesha Khurana08.00 -16.008.034.24P
206116900000050Dr. Gyatri Mor 08.00 -16.008.064.22P
DeptId15DepartmentEMERGENCY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
207498300011673Dr. Yuvraj 08.00 -16.008.054.27P
208488500011375Dr. Divankar Khanna08.00 -16.008.004.22P
209498400011674Dr. Himanshu08.00 -16.008.024.30P
210498500011675Dr.Ashutosh Singh Bhardwaj08.00 -16.008.044.24P
211460700011081Dr. Ditten Kumar Sharma08.00 -16.008.034.24P
DeptId16DepartmentANATOMY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
212500100001034Dr.Poonam08.00 -16.008.014.26P
213500500001032Dr. Tajinder Pal Kaur08.00 -16.008.064.32P
214511300001111Dr.Garima Shivhare08.00 -16.008.014.24P
215512500001125Dr.Mukesh Partap Shah08.00 -16.008.044.22P
216513200001132Dr.Archna Goel08.00 -16.008.054.28P
217521400001254Dr.Arjun Chawla08.00 -16.008.074.24P
218535900001359Dr.Jasmeet Singh08.00 -16.008.034.28P
DeptId17DepartmentPHYSIOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
219500800001063Dr. Anupama Kaur08.00 -16.008.034.24P
220522700001227Dr.Suvidha08.00 -16.008.084.26P
22153650001365Dr.Shaifali Mittal08.00 -16.008.034.25P
22253640001364Dr.Swati 08.00 -16.008.034.20P
22353840001384Dr. Monika Kamra 08.00 -16.008.054.25P
224535500001355Dr. Sanju Goel08.00 -16.008.044.40P
225530300001304Dr.Manjinder Singh08.00 -16.008.084.23P
226539100001391Dr. Pranit 08.00 -16.008.074.43P
DeptId18DepartmentBIOCHEMISTRY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
227501900001006Mr. Saurabh Kumar Deo08.00 -16.008.064.22P
228509100001088Dr. Neeru Bhaskar08.00 -16.008.054.43P
229524200001242Dr.Ashok kumar Shah08.00 -16.008.084.25P
230524300001243Dr.Sandeep Kumar08.00 -16.008.074.21P
231530000001301Dr.Priyanka Tangri08.00 -16.008.004.21P
232468200011170Dr.Harjeet Mandan08.00 -16.008.044.28P
23353780001378Dr.Harisudan08.00 -16.008.084.48P
234534900001350Dr. Sidharth Jindal08.00 -16.008.004.27P
DeptId19DepartmentPHARMACOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
235502300001082Dr.Naresh Jyoti08.00 -16.008.084.47P
236538200001382Dr. Akansha Garg08.00 -16.008.024.24P
237515800001158Dr.Manoj Kumar08.00 -16.008.004.21P
238539000001390Dr. Khushboo Dudega08.00 -16.008.044.43P
239490100011391Dr. Vineet Jaglan08.00 -16.008.064.24P
240532600001327Dr.Akshay Brar08.00 -16.008.024.24P
241510100001098Dr. Gurleen Kaur08.00 -16.008.004.25P
DeptId20DepartmentPATHOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
242509000001087Dr.Sandhya Panjeta08.00 -16.008.054.22P
243516300001163Dr. Nisha Sharma08.00 -16.008.064.28P
244523700001237Dr.Nasib Chand08.00 -16.008.034.30P
245535600001356Dr. Aparna Khandelwal08.00 -16.008.004.22P
246538900001389Dr. Nidhi Jain08.00 -16.008.004.35P
247528800001288Dr.Kanchan Saini Bhardwaj08.00 -16.008.034.28P
248531100001312Dr.Richa08.00 -16.008.054.22P
249464600011134Dr.Atul Bhanu 08.00 -16.008.004.24P
250531400001315Dr.Ikshit Singh08.00 -16.008.064.22P
25153270001328Dr.Shruti Mittal08.00 -16.008.024.22P
252533000001331Dr.Richa Sharma08.00 -16.008.074.22P
253536900001369Dr.Akshita Ratan08.00 -16.008.004.25P
DeptId21DepartmentMICROBIOLOGY    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
254510600001103Dr.Vanita08.00 -16.008.024.24P
255581800011308Dr. kashish09.00 - 16.008.074.31P
256523300001233Dr.Swati Mittal09.00 - 16.008.024.28P
257518600001186Dr.Manju08.00 -16.008.014.47P
258538500001385Dr. Manvy Chalana08.00 -16.008.034.27P
259455300011031Dr.Ashwani Manhas08.00 -16.008.064.45P
26053620001362Dr. Bhawna Sharma08.00 -16.008.074.23P
261485200011342Dr. Abheyender Thakur08.00 -16.008.024.20P
26253250001326Dr.Priansh08.00 -16.008.014.24P
DeptId22DepartmentFORENSIC MEDICINE    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
263515700001157Dr.Surinder Singh Oberoi08.00 -16.008.034.20P
264526300001263Dr.Harpreet Singh08.00 -16.008.024.24P
265525500001255Dr.Dalbir Singh08.00 -16.008.034.22P
26646410011129Dr.Piyush Bindal 08.00 -16.008.044.23P
267484000011330Dr. Rahul Kataria08.00 -16.008.004.24P
268466300011151Dr. Sahalmajid 08.00 -16.008.044.31P
269531800001319Dr.Lakshya Goyal08.00 -16.008.084.24P
DeptId23DepartmentCOMMUNITY MEDICINE    
Sr. No.EmpCodeCardNoNameShift TimeArr.TimeDepTimeStatus
270503500001015Dr. Narotam Samdarshi08.00 -16.008.034.34P
271515200001152Dr.Parmal Singh08.00 -16.008.064.23P
272515500001155Dr.Vikrant08.00 -16.008.024.24P
273518900001189Dr.Ranu Rawat08.00 -16.008.074.46P
274519200001192Dr.Virender Singh08.00 -16.008.004.22P
275521100001212Dr.H.S.Chauhan08.00 -16.008.084.28P
276537700001377Dr.Kavita Aggarwal08.00 -16.008.014.41P
27743670000874Dr.Aarush08.00 -16.008.074.25P
278538000001380Dr.Bhupinder Kaur Anand08.00 -16.008.034.26P
27953790001379Dr.Kamaljit Singh Kohli 08.00 -16.008.004.27P
280470700011195Dr.Harmandeep kaur08.00 -16.008.074.43P
28153860001386Dr.Kanika Sapra08.00 -16.008.064.44P
282538700001387Dr. Neeraj 08.00 -16.008.054.27P
Attendance Abbreviations Codes Used
  • P : (Present)
  • A : (Absent)
  • L : (Leave)
  • CL : (Casual Leave)
  • ML : (Medical Leave)
  • HI (Home Isolation Due to Covid)
  • WH (Work From Home)